Johnson & Johnson

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Associate Technician fermentation

Job Description

De Junior Biotech Operator is in opleiding om de kerntaken en

de ondersteunende routinematige werkzaamheden op de

afdeling Preculture, Fermentatie, Primary Recovery of

Downstream Processing uit te voeren. De taken worden in

eerste instantie onder begeleiding van een ervaren (Senior)

Biotech Operator uitgevoerd. Indien de operator een taak

aantoonbaar goed beheerst, mag deze zelfstandig, zonder

begeleiding gedaan worden.

Na een periode van training is promotie naar Biotech Operator

mogelijk wanneer de operator de kerntaken 6 maanden

achtereen volwaardig heeft uitgevoerd.

• De kerntaken: een voldoende groot takenpakket wat de

operator in staat stelt om op dagelijkse basis

werkzaamheden te verrichten. Dit takenpakket wordt

door de Teamleader of Cell Culture Specialist vastgesteld

en voorafgaand aan de training besproken met

medewerker en trainer.

• Volwaardig: zelfstandig en volledig volgens de cGMP,

EHSS en PE normen.

De kerntaak van Preculture is het opkweken van cellen voor Fermentatie, o.a.:

• Opslag/controle van celbanken.

• Planning

• Ontdooien van vial

• Opkweken/inoculeren van preculture (o.a. cellen tellen, verdunningen, sampling

in zowel de LAF-unit als de wavebag)

• Leveren van preculture aan fermentatie

De kerntaak van Fermentatie is de productie van monoklonale antilichamen, o.a.:

• Installeren/prepareren fermentoren

• Inoculeren

• Dagelijks monitoren fermentoren inclusief In Process Testen (o.a. sampling/cellen

tellen/IgG meting)

• Harvest/medium change

• Afronden fermentor run

De kerntaak van Primary Recovery en Downstream Processing is het opzuiveren

van monoklonale antilichamen met behulp van verschillende kolomchromatografie- en

filtratietechnieken, o.a.:

• Kolomchromatografie

• Ultrafiltratie/Diafiltratie

• Filtratie

• Papaine digestie

• Solvent detergent treatment

• Virus verwijderstap

• In Process Testen (o.a. HPLC, OD 280, pH)

Naast de kerntaken van de afdeling verricht de Biotech Operator ondersteunende

werkzaamheden, zoals:

• het bijhouden van documentatie en computersystemen

• “basic asset care”: zorgdragen voor de netheid (5S), onderhoud en organisatie

van de ruimtes en apparatuur

• sampling

• gebruik van de aanwezige Lean systemen

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder strenge cGMP condities. De operator

draagt zorg voor een veilige, gezonde en duurzame werkomgeving. De uitvoering van

de taken, de organisatie van het werk en het continu verbeteren van de efficiëntie,

effectiviteit, kwaliteit en cGMP- en EHSS-compliance worden ondersteund door Lean

technieken en concepten. De operator heeft een goede kennis van cGMP, EHSS en Lean,

op het niveau dat bij deze functie past, is getraind in de interne procedures en volgt

deze, als ook andere interne standaarden, altijd. De Junior Procesoperator signaleert

tekortkomingen en verbetermogelijkheden. Hij/zij voert incidenteel verbeterinitiatieven

uit die praktisch van aard zijn en geen support van andere afdelingen nodig hebben.

Qualifications

1 Minimum opleiding: MLO of Procestechniek op MBO niveau 3

2 Minimum ervaring: 0 - 1 jaar relevante werkervaring

3 Competenties

Technisch / inhoudelijk

• Nederlandse spreek-, lees- en schrijfvaardigheid, Engelse leesvaardigheid

• Stress bestendig: blijft ten alle tijden rustig, ook in complexe situaties

• Is scherp en alert; signaleert en meldt afwijkingen

• Snelheid van handelen; reageert direct op waargenomen afwijkingen of

alarmen

• Vaardig in het opbouwen van processystemen


Gedrag en houding

Kwaliteitsgericht: Werkt precies en accuraat, volgt instructies en

standaarden nauwgezet. Weet wanneer hij/zij de hulp van anderen moet

inschakelen.

Samenwerking en communicatie: Toont respect en luistert naar anderen,

brengt eigen ideeën in. Is zich bewust van eigen gedrag en effect daarvan op

anderen. Handelt vanuit team- en afdelingsbelang.

Leren en verbeteren: Staat open voor feedback, leert van fouten, neemt

initiatief om eigen werk te verbeteren.

Flexibiliteit: Staat open voor verandering, verbetering, vernieuwing.

Approved by End Responsible of Department : Date :

Approved by Human Resources : Date :

Approved by Sr. JET : Date :


Primary Location
Netherlands-South Holland-Leiden-
Organization
Janssen Biologics (7266)
Job Function
Operations
Requisition ID
2005832282W