Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Hogere veiligheidskundige Douane

Functieomschrijving

"Plezierig, gezond en veilig werk dat de inzetbaarheid van mensen bevordert. Daaraan draag ik bij binnen de Douane. Het geeft me energie als ik werk aan beleidsoplossingen die aansluiten bij de behoeften van mijn collega’s." Erik Breeveld, senior beleidsadviseur HRM bij de Douane.

Als onderdeel van het Douane Landelijk Kantoor ondersteunt de afdeling bedrijfsvoering de primaire en de ondersteunende processen binnen de Douane en adviseert daarover. Wij stellen medewerkers en leidinggevenden zo in staat om hun werk goed te doen. De focus ligt op het ondersteunen en stimuleren van een effectieve en efficiënte inzet van de beschikbare mensen en middelen, zodat de doelstellingen van de organisatie gerealiseerd worden. Als hogere veiligheidskundige maak je deel uit van het HRM-team van de afdeling bedrijfsvoering .

In jouw rol van hogere veiligheidskundige neem jij het voortouw in de ontwikkeling van risicomanagement dat zowel actueel als toekomstgericht is. Douanemedewerkers komen in hun dagelijks werk steeds vaker in aanraking met onbekende en vaak gevaarlijke stoffen. Dat vraagt om een collectief bewustzijn en voor het juist toepassen van persoonlijke beschermings- en detectiemiddelen. Jij bent ook verantwoordelijk voor het inrichten van een Douanebrede veiligheidsorganisatie en het creëren van het noodzakelijke bewustzijn hiervoor. Hiervoor leg je zowel intern als extern relevante contacten en onderhoud je een breed netwerk.

Je deelt jouw strategische visie over hoe de Douane het veilig werken naar een hoger niveau kan tillen. Daarbij richt je je op vraagstukken als: hoe zorgen we ervoor dat we voldoende voorbereid zijn als zich een calamiteit voordoet in de interne of externe omgeving? Inhoudelijk en procesmatig adviseer en beargumenteer je welke maatregelen daarvoor in de komende jaren genomen moeten worden. Daarnaast zorg je voor de ontwikkeling en implementatie van die maatregelen en bereid je interne controles voor. Inhoudelijk stuur je arbodeskundigen aan op het gebied van veilig werken. En telkens overzie je de consequenties van je handelen, zowel intern als extern.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Erik Breeveld? Of wil je liever eerst eens praten over jouw, misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met Erik 06 – 54 71 52 11 .

Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 12
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal (schaal 11 € 3256 - € 5003) plaats, in ieder geval voor kandidaten die nog geen wo-masterdiploma hebben (uitgezonderd interne horizontale kandidaten). Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €3815 - €5671 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36
  • Liefst WO niveau
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist