Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Teamleider klantgegevens

Functieomschrijving

"Ik zorg dat we als team en als individu onze doelstellingen behalen. Soms door collega's direct aan te sturen of werkprocessen te verbeteren, maar vooral door medewerkers te stimuleren om zich te verbreden. Zo maken we samen het verschil in deze steeds veranderende organisatie. En dat voelt goed!" Mark Werner, teamleider klantgegevens.

De Belastingdienst vernieuwt. Dat doen we stap voor stap. We werken aan modernisering van onze interactie met burgers en bedrijven, soepele uitvoering, goed toezicht en efficiënte inning. Doordat we het echt makkelijker maken en mensen op maat ondersteunen, houden we voldoende menskracht over om degenen die bewust belasting ontduiken aan te pakken. Zo versterken we het vertrouwen in een moderne Belastingdienst en maken we onze missie waar: bijdragen aan een financieel gezond Nederland.

De afdeling Klantgegevens is onderdeel van het cluster Gegevens van Centrale Administratieve Processen (CAP). De afdeling Klantgegevens bestaat uit:

  • Centrale Regie (2 teams: procesregie en productieplanning en -sturing),
  • 9 productieteams BKG (belastingdienst specifieke klantgegevens) en
  • 6 productieteams AKG (algemene klantgegevens), De belangrijkste taak van de productieteams (AKG en BKG) van Klantgegevens is het op individueel niveau juist, tijdig en volledig muteren van de klantgegevens. Daardoor beschikken de toezichtprocessen van de Belastingdienst over betrouwbare gegevens die ondersteunen bij de heffing en inning van belastingen en toeslagen.
  • verdeeld over 6 locaties (Rotterdam, Zwolle, Apeldoorn, Middelburg, Heerlen en Doetinchem).

Als teamleider Klantgegevens geef je leiding en richting aan ongeveer 25 medewerkers. Je beweegt soepel mee met de transitie richting vernieuwing waarin we zitten. Jij bent degene die de medewerkers daarin begeleidt, coacht en ervoor zorgt dat zij hun taken optimaal en eenduidig blijven uitvoeren. Als rots in de branding ben je zichtbaar aanwezig voor je team, en koersvast. Jij geeft de medewerkers vertrouwen, duidelijkheid en kaders waarbinnen zij vrijheid van handelen hebben en hun professionele verantwoordelijkheid kunnen nemen. Je inspireert, enthousiasmeert en stimuleert jouw medewerkers zich te ontwikkelen, zowel persoonlijk als vakinhoudelijk. Je biedt een veilige werkomgeving waar zij individueel en wij als organisatie van fouten kunnen leren. Het spreekt voor zich dat je veel waarde hecht aan een goede samenwerking met je collega-leidinggevenden en met collega's binnen je vakgebied. Je collega-teamleiders vinden in jou een collega die goed weet wat er speelt binnen de Belastingdienst en die verstand heeft van de logistieke processen. Je komt met vernieuwende ideeën om de kwaliteit en efficiëntie van processen te verbeteren.

Zullen we zakendoen en word jij onze nieuwe collega? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Ronald Duerinck op 06 - 52 78 33 14.

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 11
Salarisomschrijving In beginsel kan inschaling in de naast lagere salarisschaal plaatsvinden. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €3256 - €5003 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36