Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening

Solliciteer op de website van de werkgever

In de gemeente is vanaf 2015 de werkwijze van het regiemodel ingevoerd bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven. De kern van die werkwijze is dat we binnen een vaste structuur integraal en aan de voorkant complexe ruimtelijke initiatieven wegen op wenselijkheid (wat draagt het bij) om vervolgens een oordeel te geven over de kans dat een initiatief ook daadwerkelijk de eindstreep haalt.
In de werkwijze van de gemeente wordt deze weging gedaan door de Regiekamer, een vaste verzameling van inhoudelijke adviseurs, waaronder een adviseur RO. De Regiekamer fungeert tevens als opdrachtgever. Nadat er een “GO” is gegeven wordt de opdracht aan de (project)regisseur geformuleerd.Voor de principeverzoeken en overige enkelvoudige ruimtelijke verzoeken is conform dezelfde uitgangspunten parallel hieraan een soortgelijke structuur en wijze van werken ontwikkeld (het ‘Bouwoverleg’). Bij een “GO” adviseert de RO-adviseur de Omgevingsdienst (ODR) inhoudelijk en procedureel over de verdere afhandeling van de vraag. In het geval van principeverzoeken begeleidt de RO-adviseur deze naar de eindstreep en is daarmee verantwoordelijk voor de procedurele begeleiding van het plan.
De adviseur RO werkt als zelfstandig adviseur van de Regiekamer respectievelijk het Bouwoverleg, maar is bij complexe ruimtelijke (gebieds)ontwikkelingen ook adviseur van de (project)regisseur, die in die gevallen stuurt op het proces.
De adviseur RO toetst en begeleidt daarnaast bestemmingsplannen, planherzieningen en wijzigingsplannen en andere ruimtelijke procedures om initiatieven van inwoners, bedrijven of verenigingen mogelijk te maken. Hierbij heeft de adviseur nauw contact met initiatiefnemers, belanghebbenden, andere adviseurs en de collega’s van de Omgevingsdienst (ODR). De beleidsadviseur weegt belangen zorgvuldig af in samenspraak met de initiatiefnemer, collega’s en verantwoordelijk bestuurders en zorgt daarna voor integrale advisering richting de (project)organisatie en het gemeentebestuur. Zo nodig vertegenwoordigt de beleidsadviseur de gemeente in bezwaar- en beroepszaken.
Tevens vertaalt de adviseur RO in- en externe beleidsontwikkelingen naar beleidskaders en beleidsvoorstellen. Tenslotte behoort in voorkomende gevallen ook de informatievoorziening aan derden en het begeleiden en afhandelen van planschadeverzoeken tot het takenpakket.

Vaardigheden

* Je hebt minimaal een afgeronde Hbo-opleiding op het gebied van ruimtelijke ordening of omgevingsrecht;
* je bent een allround adviseur op het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening;
* je hebt kennis van en aantoonbare ervaring met het begeleiden van ruimtelijke procedures;* je bent op de hoogte van en hebt ervaring met beleidsontwikkelingen en –implementatie in het fysiek-ruimtelijke domein;
* je bent omgevingsbewust, werkt proactief en klantgericht;
* je bent samenwerkings- en resultaatgericht;
* je bent politiek-bestuurlijk sensitief en hebt relevante ervaring opgebouwd in het ambtelijk-bestuurlijk samenspel;
* je hebt inzicht in (complexe) maatschappelijke processen;
* je beschikt over natuurlijke overtuigingskracht en is dus communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling.

Scholing: HBO

Over de werkgever

Voor een gemeente in omgeving Tiel is JS Consultancy op zoek naar een Adviseur Ruimtelijke Ordening (32 á 36 uur, 6 mnd, per 15 juli).

Wat wij bieden

Wij kunnen je via een interimconstructie (uurtarief in overleg) of een detacheringsconstructie (inschaling conform car-uwo) doorbemiddelen. Dit betreft een opdracht van ongeveer 6 maanden voor 32 á 36 uur in de week (3 x verlenging mogelijk van 12 maanden).
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Uren per week: 32 - 40

Contract: Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur zo snel mogelijk je cv op! Een korte en bondige motivatie volstaat.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Barry Boshart via barryboshart@jsconsultancy.nl of 06 – 20 53 07 15. Sollicitaties graag in Word-formaat versturen via onderstaande button.tijdelijk

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

JS Consultancy

JS Consultancy
JS Consultancy

Telefoon 0883302100 | E-mail info@jsconsultancy.nl