Belastingdienst

Senior business controller

Solliciteer op de website van de werkgever

Functieomschrijving

"Wij zijn hét betrouwbare kompas van de Belastingdienst. Dit vereist dat je in positie bent en je toegevoegde waarde laat zien. Het is daarbij zoeken naar een mooie balans tussen enerzijds je onafhankelijke positie als controller en anderzijds meehelpen met het primair proces waar extra hulp of aandacht nodig is." Rob van Vlerken, hoofd control primair proces binnen de directie control en financiën.

De concerndirectie Control en Financiën (cd C&F) adviseert de directeur-generaal Belastingdienst en de directeuren van de directies over het budget, uitvoerings- en handhavingsbeleid, informatievoorziening, databeheersing en de bedrijfsvoering. De cd C&F bepaalt mede de koers, houdt deze vast en draagt daarmee bij aan het ‘in control’ zijn. We werken volgens het 3 lines of defence (Lod) model waarbij de concerndirectie C&F de invulling is van de 2nd Lod. De cd C&F is per 1 januari 2019 formeel van start gegaan binnen de nieuwe topstructuur van de belastingdienst en dus nog volop in ontwikkeling.

Binnen cd C&F valt de afdeling Control primair proces (PP). De afdeling Control PP richt zich op de control van de uitvoerende directies en de ketens in het primair proces van de Belastingdienst. Het betreft de directies MKB, Grote Ondernemingen, Particulieren, FIOD, Centrale administratieve processen, Klantinteractie & Services, Douane en Toeslagen. De belastingdienst kent de volgende brede ketens; auto, loonheffingen, bezwaar/beroep & klachten, omzetbelasting, gegevens, overige middelen, generiek kantoor & toezicht, schenk- en erfbelasting, inkomensheffing, toeslagen, inning en betalingsverkeer, vennootschapsbelasting, interactie. De afdeling Control PP is ingedeeld in 8 clusters van ongeveer 3 fte die zijn opgezet rondom de verantwoordelijkheid van de directeur van een uitvoerende directie en daarbij horende ketens. Deze vacature richt zich specifiek op het cluster centrale administratieve processen (CAP). Het gaat om een nieuwe functie.

In jouw rol als senior business controller bij de Belastingdienst vervul je de rol van bedrijfseconomisch geweten van de organisatie. Tot je takenpakket behoort het acteren binnen het cluster CAP samen met je directe collega controllers in dit cluster. Dit kan zijn richting de ketenmanager over de mate van het ‘in control’ zijn op de beleids- en bedrijfsvoering processen en de naleving van de relevante regelgeving. Het zorgen voor de advisering aan het managementteam van de cd C&F, de directeur-generaal Belastingdienst en de directeuren van de uitvoerende directies over de aspecten financiën, personeel, informatie voorziening, databeheersing en beveiliging alsmede de beleidsmatige doelen van het concern. Of het toetsen van de interne rapportages welke door de 1st Lod worden opgeleverd. Samen met je coördinerend business controller kijk je mee op de uitvoerende directie en ben jij in staat bij te springen als dat nodig is. Het is jouw taak de gerealiseerde adviesproducten uit te dragen en te verdedigen. Vanzelfsprekend beoordeel je voortdurend producten en processen op hun efficiëntie, bruikbaarheid en afstemming op andere aandachtgebieden en beleidsterreinen.

Zullen we zaken doen en word jij de nieuwe collega van Rob? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op!

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 12
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €3815 - €5671 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Telefoonnummer onbekend
E-mailadres onbekend