Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior functioneel beheerder autoheffingen

Functieomschrijving

“Ik heb veel contact met ICT ontwikkelaars, techneuten en gebruikers om te zorgen dat applicaties functioneren en op de correcte wijze gebruikt worden. Hiervoor neem ik ook regelmatig deel aan overleg over nieuwe releases en ontwikkelingen. Dit maakt het werk uitdagend en vernieuwend. Een fantastische job!” Jan Bos, senior functioneel beheerder Belastingdienst.

Iedereen in Nederland met een auto of motor betaalt motorrijtuigenbelasting, belasting zware motorrijtuigen of belasting personenauto’s en motorrijwielen. Met zo’n driehonderd medewerkers zorgt de afdeling autoheffingen van de Belastingdienst dat het heffen van deze belastingen correct en tijdig gebeurt. De afdeling is verspreid over zes locaties en veertien teams. In jouw team werken functioneel beheerders en procescoördinatoren aan een robuust proces voor de hele keten auto.

In jouw rol van senior functioneel beheerder ondersteun je de gebruikers van automatiseringssystemen door hun ketenoverstijgende vragen over functionaliteiten en data te beantwoorden. Ook ben je verantwoordelijk voor het analyseren en oplossen van verstoringen. Je bedenkt de oplossing, veelal in multidisciplinair verband, en zorgt dat deze wordt geïmplementeerd. Daarnaast draag je nieuwe (proces)oplossingen of alternatieven aan en doe je wijzigingsvoorstellen. Ook zorg je voor bedrijfs- en sturingsdata. Zijn die op tijd, juist en compleet ontvangen en verwerkt? Om dat te kunnen beoordelen beschik je over ruimte database en querykennis. Zo kun je data correct en effectief monitoren, uitlezen en interpreteren en hierover rapporteren. Dit is van essentieel belang voor ICT-ontwikelaars, techneuten en gebruikers. Voor het aanpassen van geautomatiseerde verwerkingen of het uitvoeren van herstelscripts geef je opdrachten aan jouw ICT-collega’s. Ook bewaak je de kwaliteit en deadlines.

Momenteel wordt binnen de bedrijfsprocessen van de Autobelastingen gewerkt aan een ingrijpende vernieuwing van zowel het proces als de ondersteunende ICT-voorzieningen. Daarbij vindt er een verschuiving plaats van batchverwerking naar zaaksgewijze verwerking, die voor de implementatie verregaande gevolgen heeft. De senior functioneel beheerder heeft een grote inbreng in dit traject en levert een grote bijdrage aan het doorvoeren van deze veranderingen in de gebruikersorganisatie.

Datakwaliteit speelt een steeds belangrijkere rol bij het effectief benaderen van alle gegevens die dagelijks worden verwerkt. In jouw rol zorg je dat bestaande kwaliteitscontroles correct worden uitgevoerd. Aanvullende kwaliteitscontroles signaleer en implementeer je op basis van bevindingen uit de praktijk. Dit doe je in overleg met de ICT-ontwikkelaars, techneuten en gebruikers om integraal de impact vast te stellen.

Je werkt in de uitvoering van primaire processen en neemt deel aan de ontwikkeling van ICT-voorzieningen. Dit betekent dat je meewerkt aan nieuwe systemen of releases. Op dit moment is de Belastingdienst zich aan het inrichten conform het raamwerk agile. Het gaat hierbij om innovatieve IV-vraagstukken. Jij zorgt voor een goede specificatie van de gewenste beheerfunctionaliteiten en in de bouwfase test je of deze goed werken. Ook zorg je voor de implementatievoorbereiding inclusief de communicatie hierover en begeleid je het in productie nemen.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Jan? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Jos ten Have!
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 11
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €3256 - €5003 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36
  • Er is geen minimale opleiding vereist
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist