Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Businessanalist loonheffing

Functieomschrijving

“We leven in een tijdperk waarin veel digitale transformaties plaatsvinden, ook bij de Belastingdienst. Heb jij de passie om een bijdrage te leveren aan grote, complexe IT-veranderingen die we succesvol doorvoeren? En wil je met mij dit verhaal delen? Dan hebben wij jou nodig!” Hans Somers, gedelegeerd business-owner / algemeen programmamanager.

Burgers en bedrijven in Nederland stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de massale processen van de Belastingdienst. Centrale administratieve processen (CAP) is de spil in de kwaliteitsverbeteringen van deze massale processen. CAP levert (fiscale) producten en gegevensdiensten voor burgers en bedrijven en werkt nauw samen met de andere onderdelen van de Belastingdienst. Daarnaast vervullen we regiefuncties voor de massale verwerking en beheersing van (fiscale) producten, processen en gegevens. Zo zorgen we voor het robuust maken van de massale processen en het inwinnen en beschikbaar stellen van betrouwbare gegevens voor burgers, bedrijven en partners. Onze medewerkers realiseren deze doelen, krijgen hiervoor de verantwoordelijkheid en doen dit samen met interne en externe partners in een sfeer van vertrouwen.

In jouw rol als businessanalist loonheffing help jij ons om binnen de loonaangifteketen onze ambities te realiseren. Je draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van omvangrijke geautomatiseerde logistieke en administratieve productieprocessen, gebaseerd op fiscale wet- en regelgeving. Jij verstaat de kunst om al jouw kennis en kunde op het gebied van organisatieveranderings-, inrichtings- en procesprincipes, fiscale wet- en regelgeving én automatisering met elkaar te verbinden en optimaal in te zetten voor het behalen van resultaten. Daarnaast lever je een fundamentele bijdrage aan het verwezenlijken van de visie van de loonaangifteketen én behartig je de belangen van CAP in (semi)massale procesverbeterings- en -vernieuwingstrajecten. Jij maakt een conceptuele vertaling van architectuur naar massale operationele processen.

Als businessanalist heb je veel contact met collega’s en stem je af met veel in- en externe betrokkenen, die soms tegenstrijdige belangen hebben. Je rapporteert hierover aan het verantwoordelijk management. Ook overleg je regelmatig met het management over de richting en invulling van de te volgen strategie. In nauw overleg met uitvoeringsafdelingen ondersteun je de implementatie van nieuwe processen binnen CAP. Bovendien vertegenwoordig je ons bij de ontwikkeling van ICT-voorzieningen, die deels op SAFe-/agile-basis worden ontwikkeld. Dit alles doe je vooral in Apeldoorn en Utrecht en incidenteel op andere locaties in Nederland.

Zullen we zakendoen en word jij onze nieuwe collega? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Rogier Kuik, Teamleider Regie & Beheer Loonheffingen, op 06 - 11 75 45 79.

Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 12
Salarisomschrijving In beginsel kan inschaling in de naast lagere salarisschaal plaatsvinden. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €3815 - €5671 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36
  • Er is geen minimale opleiding vereist
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist