Projectleider informatiemanagement (20 uur)

Solliciteer op de website van de werkgever

Je bent als projectleider de schakel tussen de verschillende ketens waarbij je zorgt voor de procesmatige en inhoudelijke coördinatie van de veranderingen in de informatie-uitwisseling tussen deze ketenpartners.

Omschrijving van de opdrachtgever:
Onze opdrachtgever, een ministerie, is op zoek naar een projectleider informatiemanagement. Als projectleider val je onder de programmadirecteur van het programma Implementatie Wet Straffen en Beschermen. Het programma is organisatorisch ondergebracht bij het Directoraat Generaal (DG) Straffen en Beschermen (DGSenB), maar inhoudelijk valt het programma onder het coördinerend beraad executie. Het DGSenB staat voor het borgen van de veiligheid door de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, het beschermen van jeugdigen, het verstrekken van de positie van slachtoffers en het voorkomen van slachtofferschap door maatregelen op het terrein van preventie en integriteit. Het DG vormt onder andere de schakel tussen de politiek en de uitvoering en vervult een functie in het ontwikkelen van beleid en ondersteuning van bewindslieden. Daarnaast vervult het DG een rol binnen verschillende werkterreinen zoals reclassering, integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie en dergelijke. Het beleid, de uitvoering en de control van deze terreinen komen samen in de ketenpartners, te weten 4 directies binnen het DG en verschillende uitvoeringsorganisaties van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Er is binnen DGSenB behoefte aan een projectleider die zijn of haar kennis en kunde inzet om de procesmatige en inhoudelijke coördinatie van de veranderingen in de informatie-uitwisseling tussen de ketenpartners, die voortvloeien uit de Wet Straffen en Beschermen, op zich te nemen. De planning hiervoor wordt vastgelegd in het, door het coördinerend beraad vast te stellen, programmaplan. De inhoudelijke verandering is beschreven in de, door het coördinerend beraad vast te stellen, programma Start Architectuur. De ketenpartners zijn zelf verantwoordelijk voor de realisatie van de noodzakelijke veranderingen in de eigen organisatie.

Wat ga je doen:

 • Je draagt zorgt voor de procesmatige en inhoudelijke coördinatie van de veranderingen in de informatie-uitwisseling tussen de ketenpartners.
 • Je bent verantwoordelijk voor een goede afstemming tussen de ketenpartners, zodat de veranderingen in goede samenhang tot stand komen.
 • Je intervenieert procesmatig en inhoudelijk als er problemen zijn in de realisatie van de samenhangende verandering en escaleert tijdig naar de programmadirecteur als de problemen onderling niet kunnen worden opgelost.
 • Je geeft dagelijks leiding aan een meervoudig complex en keten breed ICT-project voor de invoering van de Wet Straffen en Beschermen, waarbij je verantwoordelijk bent voor de volgende taken:
  • het aansturen van de ketenpartners op basis van de gemaakte planning.
  • het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de verschillende ketenpartners.
  • het organiseren van het gemeenschappelijke koppelvlak en de juiste informatiestructuur voor het uitwisselen van informatie tussen de ketenpartners.
  • het realiseren van het gemeenschappelijke koppelvlak en de ICT-oplossingen per ketenpartner in lijn met de ICT-architectuur van de strafrechtsketen.
  • het organiseren van een aanpak waarmee voldaan wordt aan de minimale ICT-voorwaarden die nodig zijn voor de implementatie van de wet op 1 mei 2021.
  • het helpen van de ketenpartners om de nieuwe ICT-oplossingen te bedenken.
 • Je zorgt voor het opstellen van een afgestemd plan van aanpak en het projectprogramma, waarbij je rekening houdt met de aanpalende projecten en de relevante politieke of organisatorische vraagstukken en/of besluiten.

Wij vragen:

 • Je beschikt over een afgeronde wo-opleiding Informatiemanagement.
 • Je bent in het bezit van de certificaten TOGAF en PRINCE2 Foundation.
 • Je hebt minimaal 10 jaar ervaring als lid van een projectteam in projecten voor digitalisering van de uitwisseling van informatie tussen ten minste 2 uitvoeringsorganisaties die vallen onder de beleidsverantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
 • Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan als projectleider met implementatieprojecten onder Enterprise of IV-architectuur.
 • Je hebt bij voorkeur:
  • 5 jaar ervaring als projectleider met implementatie onder Enterprise of IV-architectuur.
  • kennis van de MSP-methodiek (managing succesful programs).
  • ervaring als projectleider met opdrachten bij uitvoeringsorganisaties die vallen onder de beleidsverantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
 • Je bent in week 28 of week 29 beschikbaar voor een online kennismakingsgesprek met de opdrachtgever via Webex.

Standplaats:
Den Haag

Wij bieden:
De functie is per begin augustus 2020 beschikbaar voor 20 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind mei 2021, met een optie tot verlenging. Je kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Vaardigheden

 • Er is geen minimale opleiding vereist
 • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Wat wij bieden

Ja, ik ben geïnteresseerd! 
Reageer vóór vrijdag 3 juli aanstaande en stuur je cv naar info@pia.nl. Ons referentienummer is 20266. Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Raimond Boer op 078-6182212.

Over PIA:
PIA (Project Interim Advies B.V.) is jouw professionele partner op het gebied van persoonlijke loopbaanontwikkeling en projectmatige kennis- en kundevraagstukken. We richten ons op hoger opgeleiden die graag hun bijdrage willen leveren aan de realisatie van projecten en de (door)ontwikkeling van organisaties.

Onze professionals worden ingezet bij het oplossen van bedrijfskundige of technische vraagstukken binnen diverse (project)organisaties en het bedrijfsleven. PIA staat garant voor een zorgzame plaatsing van project- medewerkers, waarbij de veiligheid en gezondheid van de medewerker voorop staat.

Door de veranderende verhoudingen op de arbeidsmarkt, gaat de projectmatige inzet van specialistische kennis een steeds belangrijkere rol spelen bij de algehele bedrijfsvoering. PIA staat voor professionaliteit, openheid en persoonlijke betrokkenheid en kent een uitgebreid netwerk van opdrachtgevers en professionals. Met een eerlijke en transparante handelswijze leggen we de basis voor een langdurige samenwerking.

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

PIA Project Interim Advies

Raimond Boer
PIA Project Interim Advies

Telefoon 078-6182212 | E-mail info@PIA.nl