Yacht

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Proces & Financial Controller

De Proces & Financieel Controller VFV (Verwerken Financiële Verplichtingen) zorgt voortdurend voor optimale inrichting van processen waardoor er sluiting is tussen de uitvoering en het grootboek, borging van juiste betalingen aan klanten en afdrachten aan de fiscus, alsmede een sluiting tussen het sub- en grootboek ten aanzien van de vorderingenposities.


De functie vervult een brug- en controlefunctie, speelt een belangrijke rol in het verbeteren en optimaliseren van het domein van VFV en het ketenproces waarvan VFV een onderdeel uit maakt. De Proces & Financieel Controller VFV denkt mee in de keten en over de grenzen van de eigen afdeling heen. Vanuit deze rol is samenwerking cruciaal met stafafdelingen zoals Financieel Economische Zaken, Accountantsdienst en de Uitvoering UWV.


Werkzaamheden Proces & Financial Controller VFV Financieel Beheer:

 

 • Stelt proces- en financiële control framework op en voert controleprogramma’s uit;
 • Analyseert en rapporteert over controleresultaten. Koppelt deze terug aan de stakeholders;
 • Verricht proactief risicoanalyses en audits naar knelpunten en stelt bevindingen op met voorstellen voor verbetering.
 • Overlegt met verantwoordelijke functionarissen;
 • Geeft advies tot vrijgeven van betalingen en afdrachten naar de Belastingdienst;
 • Adviseert stakeholders over te nemen maatregelen ter verbetering en beheersing en voert bijbehorende effectmetingen uit ter controle op de passendheid van maatregelen;
 • Geeft uitvoering aan wettelijke verplichtingen en toetst of voldaan wordt aan de regelgeving zowel op bestand- als procesniveau;
 • Voert risicoanalyses en audits uit en completeert zijn bevindingen met voorstellen voor verbetering en/of maatregelen. Voert bijbehorende effectmetingen uit ter controle op de passendheid van maatregelen;
 • Onderhoudt proactief contacten voor een optimale dienstverlening naar de stakeholders en het oplossen van problemen.
Uren:
38
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

De afdeling Financieel Beheer (FB) is verantwoordelijk voor het beheersen van de “Grote geldstroom” en de loonadministratie UWV voor haar klanten. De afdeling FB functioneert in een complexe keten. UWV betaald ruim € 20 mrd. aan uitkeringen, waarvan het grootste deel via VFV betaald word.


De afdeling Verwerken Financiële Verplichtingen (VFV) is een onderdeel van de Divisie Uitkeren en is verantwoordelijk voor alle activiteiten betreffende de betalingen van de uitkeringen en het beheer van alle vorderingen. VFV heeft als taak het bepalen van netto bedragen, het verstrekken van betaalopdrachten, het verzorgen van de loonadministratie voor SV uitkeringen, het verwerken van schulden en vorderingen en het uitvoeren van incassotrajecten. Tevens is afdracht en aangifte richting Belastingdienst een cruciale taak van VFV.

Wat wij bieden

Deze functie is ingeschaald in schaal 9 wat loopt van € 3.713,- tot maximaal € 5.058,- bruto per maand.

Het UWV kent een fulltime werkweek van 38 uur

Het is mogelijk om 4x 8 uur of 4x9 uur te weken

Het UWV kent een uitgebreid opleidingsprogramma (de toekomst van de financial) en een goed secundair arbeidsvoorwaarden pakket.

Vaardigheden

De Controller functioneert binnen de doelstellingen van VFV. De Controller zoekt de samenwerking met collega’s binnen het district of organisatieonderdeel. Kader stellend is het concern BC&K beleid van FEZ en het daaruit afgeleide beleid van het organisatieonderdeel.


Voor het succesvol uitoefenen van deze functie zijn, naast de bedrijfscompetenties klantgerichtheid, samenwerken en resultaatgerichtheid de volgende competenties onmisbaar:


 • Initiatief
 • Netwerkvaardigheid
 • Durf
 • Leervermogen
 • Zelfsturing / ZelfontwikkelingVakinhoudelijke kwaliteiten.


 • Een afgeronde financiële en/of bedrijfseconomische HBO/WO opleiding;
 • Beschikt over ervaring met het schrijven van queries.
 • Ervaring met SQL en of Modelling en of Power BI
 • Minimaal 4 jaar relevante control werkervaring; bij voorkeur een RA achtergrond en toe aan een 2e of 3e carrière stap;
 • Toont adviesvaardigheden die nodig zijn voor het uitbrengen van adviezen aan management en opdrachtgevers;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Heeft kennis (of kan zich de kennis snel eigen maken) van de business in termen van wet-& regelgeving op hoofdlijnen, UWV-producten, processen en inzet van mensen en systemen;
 • Begrijpt hoe het primaire proces zijn weerslag heeft in systemen en hoe gebeurtenissen in het primaire proces zich uiteindelijk vertalen in transacties in de boekhouding en rapportages;
 • Kan de consequenties van inrichtingskeuzes richting rapportages overzien;
 • Specialistische kennis van, en ervaring met, administratieve organisatie en (interne) controle-beheersystemen;
 • Liefst HBO niveau
 • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Wat wij bieden

Salaris:
€ 66.000,-
Voor meer informatie neem je contact op met Vidya Arjun Sharma via telefoonnummer 06-82054728

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen