secretaris bezwaarschriftencommissie kamer 2

Solliciteer op de website van de werkgever

Binnen Helmond wil en moet men natuurlijk voldoen aan wet- en regelgeving. Zeker binnen het sociaal domein is deze wetgeving enorm in beweging. De afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning (BJO) houdt dit kader in de gaten. BJO ondersteunt het bestuur en de directie in het bereiken van haar bestuurlijke en ambtelijke doelen.

De uitdaging
Als secretaris van de onafhankelijk (externe) bezwaarschriftencommissie kamer II ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig behandelen van bezwaarschriften (o.a. Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugd, Participatiewet voor zover het betreft het onderdeel bijzondere bijstand en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Cultuur, Onderwijs, Burgerzaken, Leerlingenvervoer en Incidentele subsidiezaken). Daarnaast ben je als juridisch adviseur de Wob-coördinator en –specialist binnen gemeente Helmond. Bovendien begeleid je waar nodig juridische procedures.

Een mooie omschrijving, maar wat ga je dan doen? We laten graag de collega zelf aan het woord: hoe omschrijft zij de functie? Wat moet je leuk en belangrijk vinden? Waar moet je je vooral niet aan storen? Juridisch adviseur aan het woord:
‘Als secretaris van de bezwaarschriftencommissie ondersteun je de (externe) leden van de bezwaarschriftencommissie. Je bent vooral casus gericht bezig. Je verzorgt de bezwaarprocedure van begin tot eind. Dit doe je niet alleen, daarbij wordt je geholpen door een collega die jou administratief ondersteunt. Je moet dan denken aan het registreren van de ontvangen bezwaarschriften, het toetsen van de ontvankelijkheid van het bezwaarschrift, het verzorgen van de uitnodigingen voor de hoorzitting, het gereedmaken van de dossiers, ervoor zorgen dat alles netjes in het registratiesysteem komt te staan, het bewaken van de termijnen enz. We werken met de systemen Octopus en Djuma. Je bent bij de hoorzittingen en de beraadslagingen van de commissie. Je werkt de concept adviezen uit. Als de commissie het advies heeft vastgesteld, leg je dit voor aan het bestuursorgaan. Je maakt daarbij een voorstel en een concept besluit. Het bestuursorgaan (meestal het college) neemt een besluit op het ingediende bezwaar. Je draagt met je collega zorg voor verzending van het bezwaar. Daarbij koppel je de adviezen van de commissie terug aan de vakafdeling en bepaalt met hen de lessons learned en draagt actief bij aan kwaliteitsverbetering in toekomstige besluitvorming. De commissie stelt elk jaar een jaarverslag op over de bezwaren. Jij doet hiervoor de aanzet en maakt het concept jaarverslag. Daarnaast behandel je binnenkomende Wob-verzoeken. Deze zijn vaak heel breed geformuleerd. Aan jou de taak om in overleg met de indiener de juiste scope van het verzoek te bepalen en de bij de verschillende organisatieonderdelen/collega’s de benodigde informatie op te halen, bundelen en door te spelen aan de indiener.’

Vaardigheden

Ben je goed in en word je blij van het analyseren van een juridisch vraagstuk, het toepassen van weten regelgeving en het vinden van relevante jurisprudentie? Kun je bovendien helder communiceren, mondeling en op papier? En weet je om te gaan met verschillende belangen?

Wij zijn op zoek naar een ervaren kandidaat op WO-niveau, met ruime juridische kennis op het gebied van de Participatiewet, WMO- en Jeugdwet én juridische kennis van de Awb, Wabo, Wob en gemeentewet. 

Scholing: WO

Over de werkgever

Past deze opdracht(gever) bij jou….? Je komt te werken voor gemeente Helmond: een stad in beweging. Er heerst een hands on mentaliteit. Binnen de gemeente is plaats voor creatieve en vernieuwende mensen, mensen met lef. Bovendien is de gemeentelijke organisatie volop bezig om invulling te geven aan een nieuwe manier van werken. Plannen worden gemaakt op basis van interactie met inwoners, organisaties en groepen uit de samenleving. We focussen ons meer en meer op onze doelen en veel minder op regels en systemen. Werken bij de Gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al zijn voor deze stad mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging. Het standaard antwoord is niet ‘Nee, mits’, maar ‘Ja, tenzij’. Ook voor een tijdelijke opdracht is het van belang dat je je herkent in bovenstaande en thuis voelt in een organisatie met deze doelen.

Wat wij bieden

Dit is een tijdelijke opdracht voor de duur van 2 maanden, 24 uur per week. 
Inschaling conform schaal 10 of 11 cao gemeenten.

Uren per week: 24

Contract: tijdelijk

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

Yacht

Helen Schrooten
Yacht

Telefoon (6) 23521066 | E-mail helen.schrooten@bmc.nl