Adviseur milieu en duurzaamheid (24 uur)

Solliciteer op de website van de werkgever

U bent een specialist die inzicht biedt in de huidige situatie, de consequenties van de Omgevingswet in kaart brengt en voorstellen neerlegt om de thema’s milieu en duurzaamheid te borgen.

Wie?
Onze opdrachtgever, een gemeente in Gelderland, is op zoek naar een adviseur milieu en duurzaamheid voor de eenheid Ontwikkeling en Advies. Bij de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 110 mensen. De lijnen zijn kort, direct en er wordt informeel met elkaar omgegaan. Als adviseur milieu en duurzaamheid maakt u deel uit van de dynamische eenheid Ontwikkeling en Advies. De eenheid verantwoordt zich direct aan de gemeentesecretaris en bestaat uit 3 clusters, namelijk Ruimte, Maatschappelijk en Veiligheid. De eenheid levert, in intensieve samenwerking en interactie met diverse partners uit de omgeving, voornamelijk richtinggevende beleidsproducten.

De gemeentelijke organisatie is compact en volop in ontwikkeling. Er is een coalitieakkoord getekend waarin de organisatie verantwoordelijk wordt gesteld voor het creëren van een duurzame gemeente. De komende jaren wordt geïnvesteerd in onderwerpen die hiervoor van belang zijn en belangrijk zijn voor de gemeentelijke organisatie. Daarbij wordt meer opgave- en procesgericht gewerkt, waarbij de inwoner centraal staat.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U maakt een statusoverzicht van de huidige situatie, brengt de consequenties naar aanleiding van de Omgevingswet in kaart en maakt voorstellen om het milieu zichtbaar te borgen in de organisatie.
 • U levert, vanuit uw specialistische kennis, een belangrijke bijdrage aan het creëren van een duurzame gemeente.
 • U bent inhoudelijk adviseur op het gebied van milieu bij zowel lopende als nieuwe initiatieven.
 • U adviseert op de raakvlakken tussen milieu, duurzaamheid en afval binnen het programma duurzaamheid.
 • U draagt bij aan de afstemming met de omgevingsdienst en doet voorstellen om de samenwerking vorm te geven.
 • U werkt samen en voert overleg met de maatschappelijke partners en andere overheden.

Eisen

 • U beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding.
 • U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan op het gebied van milieu en duurzaamheid.
 • U hebt ervaring met de gemeentelijke werkprocessen in een bestuurlijke omgeving.

Wensen

 • U hebt ervaring in een van de volgende werkvelden:
  • energietransitie
  • klimaat
  • duurzaamheid
  • milieu
 • U hebt ervaring met inwonersparticipatie.
 • U hebt ervaring met het afvalbeleid en afvalmanagement.
 • U hebt kennis van de Omgevingswet.
 • U beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en netwerkvaardigheden.

Waar?
Regio Zwolle

Wanneer?
De functie is per begin juli beschikbaar voor 32 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2020, met een optie tot verlenging (2 x 12 maanden). U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Contract:

Hoe?
Reageer vóór woensdag 24 juni 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Rob van der Veen, 078-6549060. Referentienummer 200390.

Van Dijk Employment Services?
Van Dijk Employment Services is al decennia lang de partner voor onafhankelijke advisering en ondersteuning van (project)organisaties bij uiteenlopende kennis- en capaciteitsvraagstukken. Op projectbasis voeren wij opdrachten uit op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, bouw en vastgoed.

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

Van Dijk Employment Services

Wij zijn al decennia lang de partner voor onafhankelijke advisering en ondersteuning van (project)organisaties bij uiteenlopende kennis- en capaciteitsvraagstukken. Onze opdrachtgevers zijn onder andere gemeenten, waterschappen / hoogheemraadschappen, provincies, de Rijksoverheid en aan de overheid gelieerde organisaties. Op projectbasis voeren wij opdrachten uit op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, bouw en vastgoed.

Opdrachtgevers en medewerkers ervaren onze werkwijze als persoonlijk, transparant, betrouwbaar en professioneel: sterk op de inhoud, betrokken bij de mens.

Rob van der Veen
Van Dijk Employment Services

Telefoon 078-6549060 | E-mail info@vandijkwerkt.nl