Communicatie adviseur

Solliciteer op de website van de werkgever

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Communicatie adviseur


Startdatum: 15-7-2020

Einddatum: 14-7-2021

Uren per week: 32

Optie: ja, 2 x 3 maanden

Locatie: Utrecht


De interne communicatieadviseur die we zoeken, gaat werken voor het team Financiën, dat valt onder het domein Bedrijfsvoering. Het domein zorgt voor de bedrijfsvoering van het concern en kent behalve Financiën ook de onderdelen HR en Organisatie (HRO), Facilitair (FAC), Informatievoorziening- en Automatisering (IEA), Office Support (TOS) en Inkoop, Juridisch en Subsidies (IJS). Het team Financiën werkt samen met de hele organisatie op het gebied van kaderstelling, advisering en uitvoering.

Het team Financiën bestaat uit ongeveer 30 medewerkers en is resultaatverantwoordelijk voor financial control, coördinatie bestuurlijke planning- en control producten, financiële strategie en beleid, fiscaliteit en de financiële administratie van de provincie Utrecht. Belangrijke producten van het team zijn bijvoorbeeld de jaarlijkse begroting, de jaarrekening, de voorjaarsnota en de zomernota. Het team heeft een grote ambitie en opgave om de werkprocessen, financiële producten, systemen en professionaliteit te versterken.Wat ga je doen

Je wordt verantwoordelijk voor de (interne) communicatie naar en van het team Financiën en gaat samen met managers, teamleiders en medewerkers, helder en aansprekende communicatie opzetten en uitvoeren. De focus van je werkzaamheden ligt op het gebied van het verhelderen van werkprocessen, intensiveren van de onderlinge samenwerking en de financiële producten van de organisatie.


De nadruk in de functie ligt op het ondersteunen van de communicatieprocessen van het team Financiën en de afdelingen waar veel mee wordt samengewerkt. Je zal op meerdere projecten werkzaam zijn, in diverse fasen. Je bent spin in het web en zorgt voor continuering van de communicatieve ondersteuning. Je hebt een brede visie op het werkveld van overheidscommunicatie en een antenne voor bestuurlijke politieke aspecten. Je hebt een initiërende, ondersteunende en inspirerende rol. Financiële cycli en de rol daarvan in de verantwoording van het beleid hebben je uitdrukkelijke interesse.


Je stelt (strategische) communicatieadviezen en – plannen op en faciliteert in de uitvoering daarvan. Je geeft advies aan het management en de medewerkers en coacht en stimuleert hen om communicatiever te gaan werken. Je schrijft en redigeert interne berichten en maakt presentaties voor intern gebruik. Voor de communicatie met de politiek werk je nauw samen met de (pers)woordvoerder van de bestuurder. Ook werk je nauw samen met de adviseurs en de webredactie van het team corporate communicatie.

Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:

• Zet de vraag van de opdrachtgever om in een communicatievraag en maakt daarbij gebruik van bestaande methodologie, zoals communicatieframes, actoren- en factorenanalyse, en doet eventueel onderzoek om je adviezen te onderbouwen.

• Adviseert over strategische richting van communicatie, over communicatieve interventies en activiteiten, om organisatiedoelen te bereiken.

• Stelt een of meerdere communicatieplan(nen) op en vertaalt deze naar een aanpak van communicatie voor meerdere interne doelgroepen en bijbehorende communicatiemiddelen, inclusief budget. Je stuurt de uitvoering daarvan aan en werkt mee met het schrijven van teksten en bedenken van beeldmateriaal en presentaties.

• Ontwikkelt formats voor communicatiemiddelen of bijeenkomsten.


Aanvraag eisen : Eis en Shortlist vragen voorbeeld krijg je van HerCor BV

Eis 2 a. Benoem in uw CV van maximaal 5 pagina's de nummers uit de -aanvraag: (Sub)- Nummer Eisen, (Sub)-nummer van de Shortliscriteria). En benoem SMART (ook maand en jaartal bij werkervaring in CV en bij toeliching eisen en shortlistcriteria) hoe u aan de eis en of shortlistcritrium voldoet. b. Toelichting eisen en shortlistcriteria Op maximaal 1 pagina dient u aan te geven met welke in het CV genoemde ervaring u voldoet aan de gestelde eisen ( benoem het nummer van de eis en het nummer van het shortlistcriterium en met welke werkervaring u uw score (geef het aantal punten bij de onderbouwing) op de shortlistwensen onderbouwt.

Eis 3 De aangeboden kandidaat heeft een opleiding afgerond met diploma op WO- bachelor of masterniveau, in de richting van Communicatie. Of de aangeboden kandidaat heeft een afgeronde opleiding op WO-niveau en aangevuld door minimaal 15 jaar werkervaring als communicatieadviseur in een politiek- en bestuurlijke omgeving. Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald.

Eis 4 De aangeboden kandidaat is akkoord met dat de definitieve startdatum na overleg door de PU wordt bepaald en dat deze door de PU kan worden opgeschort. Dit mede afhankelijk van de ontwikkelingen met het Coronavirus. De duur van de opdracht wordt daardoor in principe niet gewijzigd, tenzij daarvoor argumenten zijn vanuit gezondheid of projectafspraken. De PU behoudt zich het recht voor om niet te gunnen, of een gunning in te trekken, indien de kandidaat niet binnen een maand na de gewenste startdatum beschikbaar is, of indien crisismaatregelen de provincie daartoe verplichten. Toelichting Benoem in het cv het nummer van deze eis en of u hiermee akkoord bent. met ja/nee

Eis 5 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar recente relevante werkervaring opgedaan bij het Rijk, provincie of gemeente (100,000+) als communicatieadviseur. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk ( SMART) bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan. Bij het niet benoemen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Eis 6 De aangeboden kandidaat heeft de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar werkervaring met interne communicatie en/of verandercommunicatie in een politiek- en bestuurlijke omgeving opgedaan. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem ook duidelijk ( SMART) bij welke opdrachtgever de werkervaring en onderbouwing m.b.t. het voldoen aan dit criterium is opgedaan. Bij het niet duidelijk onderbouwen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Eis 7 De aangeboden kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring als communicatie adviseur in een financiële omgeving in afgelopen 7 jaar. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk ( SMART) bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan. Bij het niet benoemen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Shortlistcriterium 1 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar werkervaring binnen een politiek-/ bestuurlijke omgeving bij het Rijk, provincie of gemeente (100,000+). Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (SMART) bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan. Bij het niet benoemen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Keuzemogelijkheden

• = 10 jaar (25 Punten)

• >=10 jaar en < 15 jaar (50 Punten)

• >=15 jaar (100 Punten)

Shortlistcriterium 2 De aangeboden kandidaat heeft ervaring met interne communicatie en/of verandercommunicatie. Toelichting Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (SMART) bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan. Bij het niet benoemen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Keuzemogelijkheden

• < 3 jaar (0 Punten)

• >=3 jaar en < 5 jaar (50 Punten)

• >= 5 jaar en < 7 jaar (75 Punten)

• >= 7 jaar (100 Punten)

Shortlistcriterium 3 De aangeboden kandidaat heeft ervaring met communicatie voor de planning en control cyclus. Toelichting Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (SMART) bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan. Bij het niet benoemen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Keuzemogelijkheden

• >= 5 jaar (150 Punten)

• >= 2 jaar en < 5 jaar (50 Punten)


Aanvraag sluit op 24-6-om 10:00


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;

- Motivatie;

- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

- Uurtarief (indicatie);

- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

- Onder vermelding van vacaturenummer: 1506

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Over de werkgever

HERCOR BV

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

HerCor

HerCor

Telefoon +31174235150 | E-mail bianca@hercor.nl