Senior Vergunningverlener

Solliciteer op de website van de werkgever

Als Senior Vergunningverlener zet jij je in voor het verbeteren van de milieukwaliteit en veiligheid in het Rijnmondgebied, dit doe je samen met jouw enthousiaste en professionele collega’s van het bureau Reguleren Haven of Reguleren Industrie. Je werkt aan de uitvoering van de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor bedrijven in de branches voedingsmiddelen, agrarisch, tank op- en overslag en chemie en raffinaderijen. Je houdt je bezig met de inpassing van bedrijfsactiviteiten in een complexe omgeving. Affiniteit met ruimtelijke ordening is dan ook een vereiste. Je verleent vergunningen voor complexe tot zeer complexe bedrijven, die werken in complexe tot zeer complexe situaties. Hierbij volg je de ontwikkeling van het uitvoeringsbeleid en relevante nationale en internationale regelgeving. In het werken met bedrijven toon je je een flexibele, gedreven en besluitvaardige professional. Daardoor weet je potentiële milieu- en veiligheidsrisico’s te vertalen in maatwerkvoorschriften of vergunningen. Met jouw kennis van wet- en regelgeving, de communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht lukt het jou om bedrijven te bewegen de milieu- en veiligheidsrisico’s tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Je beschikt over een natuurlijk overwicht en een scherpe blik.

Jouw voornaamste werkzaamheden bestaan uit:
• Het voeren van regie en het voeren van vooroverleg om te komen tot een ontvankelijke
aanvraag van een complex tot zeer complex bedrijf
• Het beoordelen van de aanvraag op ontvankelijkheid, inclusief het beoordelen van een
ingediend o.a. preventierapport, calamiteitenplan, akoestisch rapport, luchtonderzoek,
bodemonderzoek, of veiligheidsrapport
• Het opstellen en publicatierijp maken van een (ontwerp-)beschikking, inclusief eventuele
behandeling van zienswijzen
• Het behandelen van een verzoek om schorsing en het behandelen van beroep bij de
Rechtbank/Raad van State
• Het signaleren van bestuurlijke gevoelige situaties en daar adequaat op te reageren en handelen
• Het afleggen van een bedrijfsbezoek en aanschrijven van voornemen tot opstellen van
maatwerk. Het opstellen van de ontwerpbeschikking, het opstellen van de beschikking
inclusief eventuele bezwaarbehandeling en het behandelen van een verzoek om
schorsing en beroep bij de Rechtbank/Raad van State
• Het uitvoeren van actualisatietoetsen bij bedrijven om te beoordelen of de vergunning
nog actueel genoeg is• Het beoordelen ontvankelijkheid van een aanvraag, opstellen van een brief met een verzoek om aanvullende gegevens als de aanvraag onvoldoende gegevens bevat. Verlengen van de procedure bij complexe aanvragen. Het opstellen van een (ontwerp)beschikking inclusief eventuele behandeling van zienswijzen.

Vaardigheden

Beschikt over minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring met vergunningverlening WABO milieu in de afgelopen zeven jaar in relatie tot bedrijven in de branches voedingsmiddelen, agrarisch, tank op- en overslag, chemie en raffinaderijen
Beschikt over minimaal een relevante HBO opleiding voor het werkveld van vergunningverlening WABO milieuHeeft ervaring met BRZO en RIE 4 bedrijven, evenals kennis van BREFS’s gerelateerd aan branches chemie, tank op- en overslag en voedingsmiddelen
Beschikt over een VCA Vol certificaat en een rijbewijs B
Heeft ervaring binnen een omgevingsdienst en/of vergunningverlenend bevoegd gezag.

Scholing: HBO

Over de werkgever

De DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten. De DCMR werkt in opdracht van lokale en regionale overheden aan een leefbare en veilige regio voor de mensen die er wonen en werken. Dit doen zij door:
- Het opleggen en controleren van milieuregels en veiligheidsregels
- Het maken van vergunningen
- Het monitoren van de milieukwaliteit
- Te adviseren over milieu en veiligheid
- Op te treden bij overlast en incidenten.
De DCMR voert deze taak al ruim 40 jaar uit en werkt nauw samen met andere overheidsinstellingen, zoals de politie, brandweer, arbeidsinspectie en GGD. Bij de DCMR werken ruim 500 medewerkers, verdeeld over 4 afdelingen, waaronder de afdeling ‘Reguleren en advies RENA’. Deze afdeling verzorgt de verlening van vergunningen in het Rijnmondgebied en voor de BRZO/RIE4 bedrijven naast het Rijnmond gebied ook de rest van Zuid-Holland en Zeeland. Daarnaast verzorgen de adviesbureaus de benodigde inhoudelijke adviezen voor vergunningen en handhavingszaken. Het bureau waar jij gevestigd bent is het Bureau ‘Reguleren Industrie’ en zij behandelen vergunningen voor veel verschillende branches zoals voedingsmiddelen, agrarisch, tank op- en overslag, chemie en raffinaderijen.

Wat wij bieden

Een 24 tot 32-urige werkweek
Een tarief tussen de € 70 en € 75 all-in excl. btw
Flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken
Werk op het kantoor in Schiedam, direct gelegen aan station Schiedam Centrum.

Uren per week: 20 - 40

Contract: Is uw interesse gewekt? Solliciteer direct via onderstaande button of neem voor meer informatie over de vacature contact op met:

Lars Kaim
T: 0187 – 49 12 88

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

AB Zuid-Holland

L. Kaim
AB Zuid-Holland

Telefoon 0187-491288 | E-mail werken@abzuidholland.nl