Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Juridisch adviseur gegevensbescherming

Functieomschrijving

“Privacy is een grondrecht. Binnen de Belastingdienst staat het onderwerp niet alleen centraal bij de uitvoering van wettelijke taken, maar ook bij onze rol als werkgever. Ik bespreek met collega’s legio interessante onderwerpen op dit gebied. Die afwisseling maakt het werk leuk.” privacy officer bij de Belastingdienst.

Voor het heffen, innen en uitkeren van belastinggeld, het opsporen van belastingfraude en het houden van grenstoezicht verwerkt de Belastingdienst gegevens van miljoenen Nederlanders. Hoe zorgen we ervoor dat we juist omgaan met deze gegevens? Door beleid te ontwikkelen én toe te passen. Daar richt de afdeling databeheersing en security binnen de concerndirectie IV en databeheersing zich op. Dit doen we op strategisch niveau en vanuit het perspectief van de privacy officer, chief data officer, chief information security officer (CISO) en chief security officer. Hierbij zetten we in op integraal datamanagement. Samen met je collega’s van databeheersing en security zorg je dat de Belastingdienst werkt volgens een goede governance, waarin een betrouwbare en veilige omgang met gegevens is geborgd. De basis? Nationale en EU-wetgeving en rijksbeleid op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, informatiebeveiliging en (fysieke en logische) toegangsbeveiliging .

Als juridisch adviseur gegevensbescherming ben je verantwoordelijk voor de kwaliteitstoetsing op gegevensbescherming. Je adviseert op het gebied van gegevensverwerkingen in relatie tot de privacywetgeving en het formeel recht (geheimhouding) en of een gegevensverwerking getoetst moet worden met behulp van een gegevensbeschermingseffect beoordeling. Collega’s en directeuren geef je advies over het (voorgenomen) gebruik van gegevens. En je biedt ondersteuning bij het beantwoorden van Kamervragen op het gebied van privacy, databeheersing en gegevensbescherming.

Samen met de afdelingen van IV en databeheersing zorg je voor privacybewustwording binnen de organisatie. Zo ondersteun je ook de privacy officer, het meldpunt datalekken, en bij een beveiligingsincident de CISO.

Zullen we zakendoen en word jij onze nieuwe collega? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op!

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 12
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €3815 - €5671 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36