Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior specialist program-assurance

Functieomschrijving

“Werken in de complexe wereld van de Belastingdienst vraagt om professionals met overzicht! Ben je als senior specialist program assurance op zoek naar een echte uitdaging? Dan is hier je kans om bij te dragen aan een kwalitatief goede invoering van managementinformatie en risicomanagement.” Bernie Komduur, hoofd programma managementondersteuning en program-assurance.

De Belastingdienst is begin 2019, onder leiding van de hoofddirectie control en financiën, gestart met het programma managementinformatie/risicomanagement. Ons doel? Het verbeteren van de managementinformatie en het risicomanagement bij de Belastingdienst. Beide onderwerpen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in het programma. Doel van het deelprogramma risicomanagement is het werkzaam en duurzaam implementeren van risicomanagement bij de Belastingdienst. Het programmaplan kent een tweeledige benadering: we starten zowel met een bottom-up- als met een top-down-benadering waarop de Belastingdienst zijn risicomanagement inricht. Zo kunnen we het management en de operatie ondersteunen om hun doelen beheerst te behalen.

In jouw rol als senior assurance-specialist op het snijvlak van program-assurance en quality-assurance ondersteun je het programmamanagement bij een duurzame en werkzame implementatie van managementinformatie en risicomanagement. Je bewaakt de samenhang tussen de projecten en deelprogramma’s bij de invoering van risicomanagement en managementinformatie voor de fiscale processen zoals de omzetbelasting inning en invordering. En de invoering van herijkte KPI’s voor de Belastingdienst. En je bewaakt de kwaliteit van het stakeholdersmanagement, de communicatiekalender én programma- en projectenplanningen.

Als specialist program-assurance beoordeel je ook de kwaliteit van de programma- en projectrapportages op het gebied van managementinformatie, KPI-huizen, stuurinformatie én risicomanagement. En tot slot ontwikkel je kaders en instrumenten voor het vastleggen van de processen, IT-applicatiedata en risico’s.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Bernie? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met Bernie op!

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 13
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €4252 - €6374 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36