LUMC

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Manager Organisatie/Adjunct Hoofd

Je functie

Wij zijn op zoek naar een manager organisatie die de managementverantwoordelijkheid voor zowel de Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) als de Huisartslopleiding (adjunct hoofd) op zich neemt. Ben jij de kandidaat die we zoeken?

In het kort

• Je combineert de functie van manager organisatie bij de PHEG met adjunct hoofd voor de huisartsopleiding
• Je bent eindverantwoordelijk voor personeels- en financieel beleid en organisatorische processen
• Je buigt je ook voor meerjarenplanbeleidsplannen en kwaliteit
• Je draagt bij aan de ontwikkeling en realisatie van strategische doelstellingen van de afdelingen
• Je hebt te maken met belanghebbenden binnen en buiten het LUMC

SolliciterenWat ga je doen?

Als manager organisatie PHEG ben je organisatorisch eindverantwoordelijk voor de uitvoer van het personeels- en financieel beleid en voor de kwaliteit van organisatorische processen op de afdeling en opleidingen. Je bent daarnaast verantwoordelijk voor de organisatie van de afdeling en ondersteunt in duaal management zowel het afdelingshoofd PHEG als het hoofd Huisartsopleiding. Je geeft hiërarchisch en direct leiding aan de ondersteunende diensten van de afdeling, namelijk de IT-medewerkers, de coördinator managementondersteuning PHEG (secretariaten en planningscentrum) en medewerkers van het Onderzoekscentrum en aan alle operationeel medewerkers werkzaam bij deze ondersteunende diensten. Als adjunct hoofd van de huisartsopleiding ben je verantwoordelijk voor de organisatie en realisatie van het meerjarenbeleidsplan, voor zover zich dat vertaalt in het personeels- en financieel beleid en de kwaliteit van organisatorische processen. Je bent primair betrokken bij de ontwikkeling, vaststelling en realisatie van strategische doelstellingen op het volledige vakgebied van de PHEG en huisartsopleiding en beïnvloedt daarmee de strategische beleidsbepaling van het LUMC. In contacten heb je direct te maken met belangentegenstellingen en bestuurlijke belangen waarmee rekening gehouden moet worden in de strategische advisering. Dit is enerzijds de organisatie en anderzijds de wijze waarop de afdeling zich tot relevante stakeholders in de regio verhoudt waarmee PHEG, en de huisartsopleiding in het bijzonder, samenwerkt.

Wat vragen wij?

We zoeken een goed geschoolde manager met bij voorkeur ervaring in de context en het management van complexe organisaties in de zorg, het wetenschappelijk onderwijs en/of – onderzoek. Daarnaast heb je ervaring in het omgaan met professionals in grotere organisaties en heb je gevoel voor door inhoud gedreven werknemers. Een vooropleiding als (basis-)arts of gezondheidswetenschapper strekt tot aanbeveling. Je hebt kennis van bedrijfsvoeringprocessen (personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering/administratie en huisvesting) en een creatieve en innovatieve houding. Herkenbare eigenschappen zijn organisatorisch inzicht, communicatieve vaardigheden, organisatiesensitief, oog voor verschillende belangen, samenwerking, draagvlak creëren en leidinggeven aan professionals.

Meer informatie

Beide functies die je bekleedt zijn begroot op circa twee dagen in de week.
Je salaris is op basis van je opleiding en ervaring en is conform maximaal schaal 13 of 14 van de cao UMC.
Voor deze vacature kunnen referenties worden opgevraagd. Ook een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Je kunt ook contact opnemen met Hedwig Vos, hoofd opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde, telefoon 071 526 84 04.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vaardigheden

Scholing: WO

Uren per week: 32 uur per week