ABN AMRO

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior Medewerker Quality Assurance (Amersfoort)

In het kort

De wereld verandert snel – en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van ‘Financial Crime’ staat bij ons dan ook hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en innovatief. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor.

Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het opsporen van financiële criminaliteit samengebracht. Dit geldt voor zowel Nederland, als voor onze binnen- en buitenlandse dochters en onze challenger banks. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit uit onze banksystemen te weren en ook nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. De voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een ‘ongoing process’ dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.

Je werkomgeving

Het thema Financial Crime leeft. Er gaat geen dag voorbij of er duikt wel een bericht op over witwassen of terrorismefinanciering. En dit zijn nog maar twee van de misdaadvormen waar wij onze opsporingsactiviteiten op richten. Minstens zo belangrijk vinden wij de maatschappelijke relevantie van ons werk. En dan gaat het om onze rol als gatekeeper, die van invloed is op de veiligheid en stabiliteit in de maatschappij. En in het verlengde daarvan op die van onze klanten. Dit alles raakt aan ons bestaansrecht en het veiligstellen van de continuïteit. Binnen DFC hechten wij grote waarde aan het verbinden van de belangen van onze klanten, de maatschappij en de bank.

In dit dynamische speelveld bouw je mee aan de afdeling en het in gang zetten van verbeteringen. Onze standplaats is Amersfoort.

Je komt te werken in een team van professionals. Je rapporteert binnen DFC Oversight aan de team lead DFC Reporting. Het totale team van DFC bestaat uit meerdere afdelingen en disciplines met ca 2.000 fte waarmee je intensief contact zult hebben.

Je werk

Alle ambities van DFC voor de komende 2 tot 3 jaar zijn gebundeld in een Delivery Plan. Dit Delivery Plan beschrijft alle belangrijke resultaten (milestones & deliverables) waarmee we de komende 2 tot 3 jaar grip willen krijgen op de performance van KYC processen, willen bouwen aan een future proof organisatie en willen kunnen terugvallen op een goede governance en risk control. De realisatie van het Delivery plan is niet vrijblijvend, het draagt bij aan belangrijke verbeteringen voor de Bank. Het Reporting Team, onderdeel van DFC Oversight, monitort de voortgang en de kwaliteit van de realisatie van het Delivery plan en bundelt inzichten in rapportages aan bijvoorbeeld het senior management van de bank, onze toezichthouders of specifieke gremia binnen onze business lines. Het scherp toezien op een goede kwaliteit van geleverde resultaten is cruciaal, en hier kom jij in beeld.

Als lid van het Reportingteam neem je mede verantwoordelijkheid voor het validatieproces. Je zorgt ervoor dat gereed gemelde milestones en deliverables uit het DFC brede delivery plan worden getoetst en vastgesteld. Een uitdagende job, want je stelt vast of hetgeen opgeleverd is overeenkomt met vooraf gestelde eisen. Die vooraf gestelde eisen (ofwel de ‘definition of done’) dienen helder te zijn beschreven, en moeten inzicht geven in de achterliggende doelstellingen. Welke verbeteringen zijn beoogd? Zijn er specifieke problemen (‘root causes’) die moeten worden weggenomen? Zijn er specifieke aanbevelingen van de toezichthouder die moeten worden opgevolgd? In alle gevallen geldt dat jij gaat vaststellen of opgeleverde milestones en deliverables hierop aantoonbaar aansluiten. Dat dit een breed spectrum aan onderwerpen raakt (processen, systemen, medewerkers, innovatie, etc.) maakt jouw werkgebied afwisselend en interessant!

Je hebt een gezonde interesse om te begrijpen wat er wordt gerapporteerd, je kijkt breder naar aanvullende rapportages of brondocumenten om een zo goed mogelijk beeld te vormen. Je bent kritisch en bent niet bang om vragen te stellen. Je beseft dat een goede validatie belangrijk is om 2e en 3e lijns partijen en ook toezichthouders goed te kunnen informeren. Daarnaast bouw je goede relaties op met stakeholders vanuit de DFC organisatie, de verschillende Business Lines en tweede en derde lijns partijen. Je bent analytisch en werkt nauwkeurig, en je bent in staat om kort en bondig te formuleren in de Nederlandse en Engelse taal.

Je profiel

Denk je dat je bij ons past? Check je profiel:

 • Je bent analytisch sterk, je bent in staat om snel tot de kern te komen en kunt verbanden leggen;
 • Je hebt ervaring in Audit, Compliance en of een achtergrond in validatieprocessen;
 • Je bent in staat zelfstandig, en in teamverband, validatiewerkzaamheden uit te voeren;
 • Je signaleert snel tekortkomingen en daaruit voortvloeiende risico’s.
 • Je hebt een sterke overtuigingskracht voor jouw standpunten en advies;
 • Je communicatieve vaardigheden zijn uitstekend, zowel schriftelijk als mondeling op verschillende levels;
 • Je bent sterk in stakeholdermanagement;
 • Je bent organisatie sensitief (tactvol) en bent in staat om duurzame relaties op te bouwen;
 • Je bent nauwkeurig;
 • Je hebt kennis van de strategie, structuur en organisatie van ABN AMRO;
 • Beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal;
We bieden

Bij DFC kom je terecht in een gedreven en dynamische werkomgeving, waarin hard gewerkt wordt vanuit een gezamenlijke visie en doelstelling. Een platte structuur, korte communicatielijnen, resultaatgerichtheid en een intensieve samenwerking met andere afdelingen kenmerken onze nieuwe unit. We stellen hoge eisen aan ons werk en verliezen hierbij nooit de menselijke touch uit het oog omdat we ervan overtuigd zijn dat juist dat essentieel is voor het slagen van onze missie. Vanuit deze werkcontext bieden we je de ruimte je zowel professioneel als persoonlijk te ontwikkelen. Doorgroei is mogelijk in deze functie.

Interesse?

Waar denk jij aan bij een volgende stap? Maak werk van je doelen en ontwikkel je zowel professioneel als persoonlijk. Vertel ons jouw verhaal. Neem voor meer informatie contact op met Teun Overbeek, Teamlead DFC Oversight Reporting op 06 - 515 88 749.