Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Adviseur AO/IC FIOD

Functieomschrijving

"Het meedenken en verbeteren van processen vind ik het mooiste gedeelte van het werk. Je krijgt veel uiteenlopende klussen, van het interviewen van collega’s tot het beoordelen van gegevens en meehelpen bij de verandering van werkzaamheden. Hier komt je nieuwsgierigheid goed van pas." Tom van Beek - senior beleidsmedewerker FIOD.

In jouw rol draag jij bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de processen door (verbijzonderde) interne controles uit te voeren op basis van een opgesteld controleprogramma. Van de uitkomsten van controles breng je verslag uit aan de betrokken teamleiders en/of aan het MT van de FIOD. Hierbij adviseer je het management over mogelijke verbeteringen in werkzaamheden.

Ook help je bij het opzetten van een plan van aanpak voor een interne audit. Hierbij draag je ook zelf bij aan de uitvoering van de audit door het houden van interviews, waarnemingen op de plaats zelf en het opstellen van een auditrapport.

Je levert een bijdrage in de administratieve organisatie en inrichting van de informatiehuishouding door het opzetten van procesbeschrijvingen, werkinstructies en digitale oplossingen voor de opslag en verwerking van gegevens. Hierbij zoek je afstemming met de teamleider/proceseigenaar en zorg je ervoor dat de beschrijvingen overzichtelijk op het intranet van de FIOD terechtkomen.

Bovendien lever je een bijdrage aan de uitvoering van de informatiebeveiliging. Een onderdeel hiervan is de inrichting van het autorisatiemodel voor toegang tot de systemen binnen de FIOD. Hierbij worden ook door jou de aanvragen voor nieuwe autorisaties voor FIOD medewerkers getoetst.

Is je interesse gewekt en wil je onze nieuwe collega worden? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Tom van Beek.

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 8
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €2605 - €3521 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36