Senior Projectmanager – Onderwijs en Zorg

Solliciteer op de website van de werkgever

Jij gaat zorg dragen voor het invlechten Specialistische Jeugdhulp op het Speciaal Onderwijs (SJSO) in de inkoop specialistische jeugdhulp 2021, je gaat aan de slag met het doorontwikkeling van de werkwijze SJSO in lijn met de Transformatiedoelen en zorgt dat er een breed gedragen en operationeel sturingsmodel wordt neergezet.

Doel van de opdracht:

SJSO als integraal onderdeel van Inkoop SJH 2021Je gaat zorg dragen voor het invlechten SJSO binnen het programma inkoop specialistische Jeugdhulp voor de gemeenten. Dat wil zeggen: het inrichten van SJSO in de inkoopstrategie, selectie en gunning van aanbieders, inrichten van de toegang, ontwikkelen van SJSO in de verordening, uitrollen van projectplan SJSO conversie en het inrichten van SJSO berichtenverkeer voor monitoring.

Doorontwikkelde werkwijze SJSO 2.0a. Je zorgt voor verbetering in de huidige raamovereenkomsten SJSO 2020/2021 (SMART formuleren en aanscherpen, inclusief vormgeving van addenda).b. Je realiseert een goede aansluiting en afstemming tussen de hulp die wordt ingezet op school en in de thuissituatie/het netwerk. De rol en positie van het OKT binnen alle zorgteams moet uniform worden ingezet. De samenwerkingsafspraken en werkinstructies hiervoor dienen met betrokkenen te worden doorontwikkeld en een ontwerp voor gewijzigd besluit verordening en nadere regels dient te worden ingericht. Ook de rol van de GI binnen zorgteams dient nader te worden bepaald.
c. Zorgt voor de conversie van circa 2.500 leerlingen conform projectplan.
d. Ontwikkelen van een werkwijze om de FTE's binnen de taakbekostiging voor SJSO te waarborgen inovereenstemming met schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, OKT en aanbieders zodat SJSO met ingang van 1 augustus 2021 volledig operationeel is en onderdeel is van de taakbekostiging Specialistische Zorg, conform de gestelde eisen in het hoofdlijnenakkoord.

Breed gedragen en operationeel sturingsmodel SJSOJe zorgt dat er een operationeel sturingsmodel SJSO is dat breed wordt gedragen door de diverse betrokken partijen zoals gemeenten, OKT, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en zorgaanbieders.

Vaardigheden

* Je bent in het bezit van een erkende wo master. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv, bij voorkeur in bezit van een master Arbeid, Organisatie en Management, de bestuurskundige variant.
* Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met als regionaal Project -/ Programma manager voor diverse gemeenten
* Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met gemeentelijke inkoopprocessen in het sociaal domein* Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met ontwikkel- en veranderprocessen in diverse regionale en Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden* Minimaal 2 jaar ervaring met het vertalen van strategische doelstellingen naar concrete tactische en operationele doelen.
* Ervaring als projectleider integratie Specialistische Jeugdhulp op het Speciaal Onderwijs binnen een G4 gemeente.

Scholing: WO

Over de werkgever

Voor een grote gemeente in Noord-Holland is JS Consultancy op zoek naar een Senior Projectmanager – Onderwijs en Zorg (36 uur | 12 mnd., met optie tot verlenging van max 12 mnd.| z.s.m.).

Wat wij bieden

Wij kunnen je via een interimconstructie (uurtarief in overleg) of een detacheringsconstructie (inschaling conform car-uwo) door bemiddelen. Dit betreft een opdracht van 12 maanden voor 36 uur in de week.
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Uren per week: 36

Contract: Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur uiterlijk 5 juni je cv op! Een korte en bondige motivatie volstaat.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Willem van Son via willemvanson@jsconsultancy.nl |06-82929819.

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

JS Consultancy

JS Consultancy
JS Consultancy

Telefoon 0883302100 | E-mail info@jsconsultancy.nl