Projectleider-Procesregisseur Fysieke Domein

Solliciteer op de website van de werkgever

Het team Strategie en Projecten maakt onderdeel uit van het Fysiek Domein en staat onder directe aansturing van de Domeinmanager. Het team bestaat uit ca. 35 medewerkers, zowel vast als tijdelijk. Strategie en Projecten geeft vorm aan de strategische beleidsontwikkeling op het fysieke domein en is verantwoordelijk voor de majeure ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente. Binnen het cluster Projecten zijn alle projecten ondergebracht die in het fysieke domein aan de orde zijn. Daarbij valt te denken aan verschillende, maar ook aan de ontwikkeling van een nieuw sportcomplex (zwembad en sportfaciliteiten), multifunctionele accommodaties in verschillende kernen en grootschalige duurzaamheidsontwikkeling (zonne- en windparken). Daarnaast wordt er vanuit het team geparticipeerd in ontwikkelingen op regionale schaal.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:* Je geeft leiding aan een aantal majeure projecten of participeert namens de gemeente in regionale projectorganisaties bij majeure ontwikkelingen. Op dit moment betreft dat de provinciale realisatie van de Railterminal Gelderland, de daarmee gepaard gaande gebiedsmaatregelen, aankoopregeling en verkeersoplossingen;* je geeft leiding aan initiatieven op het gebied van duurzame energie die de gemeente faciliteert om deze te realiseren;* je bent intermediair namens de gemeente in de contacten tussen gemeente, provincie, regio en omliggende gemeenten aangaande grootschalige toekomstige ontwikkelingen. Dit betreft op dit moment met name de verkeersstudies die gedaan worden rond Knoop 38;
* je geeft leiding aan één of meerdere gebiedsontwikkelingen;
* je levert een bijdrage aan het door ontwikkelen van projectmatig werken in de gemeente.

Vaardigheden

* Je hebt WO werk- en denkniveau dat aansluit bij het functieprofiel;* je hebt meer dan 5 jaar relevante ervaring als senior projectmanager bij een of meerdere middelgrote gemeentelijke organisaties;* je hebt de rol “senior projectmanager/-regisseur fysieke projecten en ontwikkelingen” met de verantwoordelijkheden zoals beschreven in het functieprofiel gehad; * je hebt leiding gegeven aan een project dat plaats vond binnen het fysiek domein vanuit een gemeentelijke organisatie;* Je hebt leiding gegeven aan een project betreft een multidisciplinaire samenwerking met meerdere/andere overheidsorganisaties of met een grote hoeveelheid verschillende spelers die betrokken zijn bij de realisatie van het project.* je beschikt over een hoge mate van politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Je voelt feilloos aan wanneer iets politiek gevoelig is of kan worden;* je bent representatief en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Je stelt prioriteiten, lost knelpunten met betrekking tot de uitvoering op, signaleert aandachtspunten en houdt ontwikkelingen bij;
* je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
* je bent resultaat- en oplossingsgericht binnen de gemeentelijke kaders;
* je staat stevig in je schoenen en beschikt over een natuurlijk overwicht;
* je bent zelfstandig, besluitvaardig en beschikt over een hoge mate van overtuigingskracht.

Scholing: WO

Over de werkgever

Voor een gemeente in omgeving Arnhem is JS Consultancy op zoek naar een Projectleider/Regisseur Fysieke Domein (20-24 uur, 12 mnd, per 1 juli).

Wat wij bieden

Wij kunnen je via een interimconstructie (uurtarief in overleg) of een detacheringsconstructie (inschaling conform car-uwo) doorbemiddelen. Dit betreft een opdracht van ongeveer 12 maanden voor 20 á 24 uur in de week (verlenging mogelijk).
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Uren per week: 24

Contract: Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur zo snel mogelijk je cv op! Een korte en bondige motivatie volstaat.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Barry Boshart via barryboshart@jsconsultancy.nl of 06 – 20 53 07 15. Sollicitaties graag in Word-formaat versturen via onderstaande button.tijdelijk

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

JS Consultancy

JS Consultancy
JS Consultancy

Telefoon 0883302100 | E-mail info@jsconsultancy.nl