Kwaliteit Medewerker Kabels en Leidingen

Solliciteer op de website van de werkgever

Je dient beleid, systemen en instrumenten te operationaliseren en producten en diensten te leveren, waarbij veelal sprake is van uitvoering geven aan praktische voorzieningen gebonden aan b.v. wetgeving of technische voorschriften die leiden tot praktische uitvoering. Je werkt in een behoorlijke mate van zelfstandigheid binnen het betreffende taakgebied van een bepaalde afdeling.
Enerzijds kan de begrenzing van de opdracht voortkomen uit nauwgezette regelgeving of technische voorschriften, wetten en procedures, waarbij wel sprake is van handelingsvrijheid. Anderzijds wordt de mate van vrijheid begrensd doordat het werk verloopt via algemeen bekende gedragsregels en voorschriften, waarvan slechts in van tevoren bepaalde gevallen mag worden afgeweken met handhaving van de terugvalmogelijkheid naar het hogere echelon. Opdrachten komen vaak rechtstreeks voort uit decentrale wet- of regelgeving en/of vastgestelde beleidsregels. De moeilijkheidsgraad van de problemen is minder eenvoudig en soms samengesteld.
In concrete projecten en opdrachten op een bepaald taakgebied dien je regelmatig afstemmende contacten te onderhouden en heb je daartoe contacten met medewerkers van de eigen afdeling, met andere afdelingen, organisaties en instellingen, maar ook met burgers en via overlegsituaties etc. Bij deze contacten gaat het met name over het toepassen van regelgeving of technische voorschriften. Ook wordt overleg gevoerd met interne en externe organisaties als het meer gaat om de concretisering van projecten en opdrachten. Er is sprake van minder oppervlakkige contacten (zorg voor de belangen van collega’s en derden, door aanpassing aan hun werkzaamheden en werkomstandigheden, door tegemoetkoming aan hun wensen etc.).

Taken* Je moet in staat zijn bestuur documenten van b.v. het college, de raad en commissies te vertalen in uitvoeringsdocumenten en schriftelijk en mondeling toe te lichten; * bij mondelinge uitdrukkingsvaardigheid moet je in staat zijn intern en extern o.a. in allerlei overlegsituaties de gemeente Tilburg te vertegenwoordigen op het betreffende taakgebied, ideeën uit te dragen, beleidsvoorstellen te doen etc; * de aard van de onderwerpen wordt als minder eenvoudig en samengesteld gezien, terwijl bij schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid vaak sprake is van uitleg geven over het toegepaste beleid en daarbij soms ook wel sprake is van enige inhoudelijke argumentatie en motivatie van ideeën en voorstellen; * in bepaalde gevallen is sprake van eenvoudig redigeren, maar de problematiek kan samengesteld zijn. Het komt voor dat minder vanuit een concept gewerkt wordt en het redigeren moeilijker wordt. Je krijgt dan over het algemeen wel te maken met minder eenvoudige problematiek. Er wordt tevens een beroep gedaan op de mondelinge vaardigheden. Er worden gesprekken gevoerd met diverse partijen die elk weer een andere benadering vragen. Hierbij kunnen soms ideeën en voorstellen gemotiveerd moeten worden, maar het betreft dan meestal relatief eenvoudige problematiek.

Vaardigheden

* Je hebt HBO werk- en denkniveau met de nodige werkervaring in een soortgelijke functie en / of organisatie;* of je hebt MBO niveau met juist meer specifieke ervaring in een bepaald vakgebied en de daarbij behorende wet- en regelgeving die worden vereist;* op dit functieniveau moet je in staat zijn operationele projecten en opdrachten uit te voeren, regelgeving, systemen en instrumenten toe te passen, het beheer te voeren over projecten, systemen en instrumenten en het leveren van diensten en producten Daarbij gaat het veelal om herkenbare, zich steeds herhalende opdrachten en projecten, systemen en instrumenten op een concreet en afgebakend taakgebied van b.v. een bepaalde afdeling;* je moet in staat zijn afwegingen te maken en te zoeken naar operationele oplossingen, zodat uitvoering kan worden gegeven aan de door het management en bestuur gemaakte keuzes om daarmee concrete doelstellingen van een bepaald taakgebied te realiseren;* je moet in staat zijn afwegingen te maken en te zoeken naar operationele oplossingen, zodat uitvoering kan worden gegeven aan de door het management en bestuur gemaakte keuzes om daarmee concrete doelstellingen van een bepaald taakgebied te realiseren;* je weet met je werkzaamheden en activiteiten voldoende rekening te houden met belangen van derden in relatie tot b.v. wet- en regelgeving en weet eventuele problemen goed in te schatten;* ook ben je in staat om operationele beleidsaspecten om te zetten in concrete stappen. Daarbij moet je kennis hebben van ontwikkelingen binnen het betreffende taakgebied, kennis van gemeentelijke wet- en regelgeving en rijks- en provinciaal niveau op het taakgebied, procedures en globale kennis van besluitvormings- en beleidsprocessen.

Scholing: HBO

Over de werkgever

Voor de gemeente Tilburg is JS Consultancy op zoek naar een Kwaliteit Medewerker Kabels en Leidingen (36 uur, 6 mnd, per 15 juni).

Wat wij bieden

Wij kunnen je via een interimconstructie (uurtarief in overleg) of een detacheringsconstructie (inschaling conform car-uwo) doorbemiddelen. Dit betreft een opdracht van ongeveer 6 maanden voor 36 uur in de week (verlenging mogelijk).
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Uren per week: 36

Contract: Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur zo snel mogelijk je cv op! Een korte en bondige motivatie volstaat.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Barry Boshart via barryboshart@jsconsultancy.nl of 06 – 20 53 07 15. Sollicitaties graag in Word-formaat versturen via onderstaande button.tijdelijk

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

JS Consultancy

JS Consultancy
JS Consultancy

Telefoon 0883302100 | E-mail info@jsconsultancy.nl