Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Behandelfunctionaris (rechtmatigheidsonderzoek)

Functieomschrijving

"Een bijdrage leveren aan rechtvaardigheid! Daar werk ik graag aan mee, samen met mijn collega’s van het intensief toezicht team en onze partners. Als aanspreekpunt heb ik een erg afwisselende baan in een leuk team. Het geeft een goed gevoel collega’s te kunnen ondersteunen en de spin in het web te zijn. Zelfstandig zijn én samenwerken, ook met andere afdelingen: de ideale baan voor mij! " Richard Spies, handhavingsregisseur.

Miljoenen mensen in Nederland vragen toeslag aan. Dat kan huur-, zorg-, of kinderopvangtoeslag zijn. Of kind-gebonden budget. Sommige burgers zijn minder loyaal of niet compliant en willen misbruik maken van deze financiële voorzieningen. Dat willen we uiteraard voorkomen. De Belastingdienst streeft ernaar toeslagen juist, tijdig en rechtmatig toe te kennen, uit te betalen én de inspanning van de burger minimaal te laten zijn.

Toeslagen is momenteel bezig haar toezicht en handhaving op een nieuwe wijze in te richten. Hierbij is meer aandacht voor de individuele behandeling van burgers. Maatwerk en proportionaliteit vormen kernbegrippen in de nieuwe dienstverlenende benadering. De F-functionaris heeft een leidende rol in deze veranderopgave, geeft vorm aan deze veranderopgave, geeft het goede voorbeeld in haar/zijn dienstverlenende benadering van burgers en stimuleert anderen dit ook te doen.

In jouw rol als senior medewerker Team Intensief Toezicht 2 werk je in een team met ongeveer 20 collega’s. Dit team houdt zich bezig met het rechtmatigheidsonderzoek van meldingen van potentieel misbruik of oneigenlijk gebruik van Toeslagen. Als senior medewerker ben je de inhoudelijk expert en coördinator van het team, je coördineert complexe onderzoeken, of je voert ze zelf uit . Je houdt je dan ook vooral bezig met het oplossen van complexe problematiek. Hierbij werk je nauw samen met de kwaliteitsregisseur, kantoorregisseur, handhavingsregisseur en de coördinatoren van de teams intensief toezicht. Je informeert en adviseert je teamleider over de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde (eind)resultaten en levert bijdrage aan het verbeteren van (interne) processen. In deze functie ben je naast vakspecialist, ook vraagbaak, en trainer. Dat betekent dat collega’s altijd een beroep op je kunnen doen als zij behoefte hebben aan meer uitleg of begeleiding.
Daarnaast fungeer je als vertegenwoordiger van het Team Intensief Toezicht 2 met interne en externe stakeholders. Tevens bewaak je de beginselen van het vakgebied en draag je deze uit, onder andere door presentaties te geven en actief deel te nemen aan vaktechnische overleggen.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Richard Spies? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Ismail Kocabas.

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 9, schaal 10, schaal 11
Salarisomschrijving In beginsel kan inschaling in de naast lagere salarisschaal plaatsvinden. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €2737 - €5003 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36