Belastingdienst

Concern IT Architect Toeslagen

Solliciteer op de website van de werkgever

Functieomschrijving

“Ik geef samen met mijn collega's vorm aan de veranderingen in een veelzijdig IT-landschap. Zo geven we optimale ondersteuning aan de toeslagenketen.” Jeroen van Beersum, ICT-architect bij de Belastingdienst.

IBS Toeslagen:

De Toeslagenorganisatie staat midden in de maatschappij. Miljoenen mensen in Nederland ontvangen huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget. Doordat veel mensen afhankelijk zijn van hun toeslag, luisteren toekenning en uitbetaling zeer nauw. Ook maatschappelijke hulporganisaties en intermediairs zijn zeer betrokken en laten snel van zich horen als er zaken mis gaan of in hun ogen verbeterd moeten worden. De Keten Toeslagen is constant bezig om het productieproces efficiënter, effectiever en klantgerichter te maken en streeft naar een optimale verbinding met de burger.

IBS Toeslagen ontwikkelt, integreert, levert en beheert de IV oplossingen voor de keten Toeslagen. We doen dit volgens de principes van het agile werken en zoveel mogelijk conform het SAFe framework. De business stelt de doelen en prioriteiten, waarna de voorbereiding en realisatie (epics en features) op een agile wijze worden uitgevoerd door de verschillende teams van IBS Toeslagen, in nauwe samenwerking met de andere IV onderdelen en de business vertegenwoordigers.

Toeslagen werkt met een real-time systeem waarin burgers direct hun toeslagen kunnen aanvragen, muteren en raadplegen. Vanwege regelmatige wijzigingen in wet- en regelgeving zijn daarop geregeld systeemwijzigingen nodig en deze zijn voor de burger vaak direct zichtbaar. Binnen de IV van Toeslagen wordt gebruik gemaakt van een specifiek eigen hosting platform en eigen ontwikkelstraten die gaan bewegen naar marktconforme diensten. Een uitdagende omgeving dus voor een Lead IT architect.

Beschik jij over een helicopterview en overzie je in een split second de ICT-gevolgen van veranderingen in de wet- en regelgeving? Zie jij optimalisaties in het ICT-landschap en doorzie jij de consequenties van technische veranderingen? Ben je daarnaast in staat om de verandering zo vorm te geven dat deze ook kan worden gerealiseerd? Dan ben jij onze nieuwe Lead IT- architect bij IBS (Integratie Business Services) Toeslagen.

Functieomschrijving:

In jouw rol houd je je bezig met complexe vraagstukken op het gebied van proces- en systeeminrichting. Impulsen vanuit wet- en regelgeving zijn hiervoor een belangrijke aanleiding, maar ook impulsen vanuit maatschappelijke stakeholders en de eigen organisatie. Maar denk bijvoorbeeld ook aan architectuur- en infra verbeteringen om de continuïteit van bestaande voorzieningen te waarborgen. Je adviseert over de gevolgen hiervan voor de processen, organisatie en systemen van Toeslagen op strategisch, tactisch- en operationeel niveau.

Je ontwikkelt een visie op de inrichting van het Toeslagen landschap, legt dat vast in architecturen en bepaalt de impact van wijzigen op dit landschap. Je bewaakt en begeleidt de ontwerp- en realisatiefase aan de hand van de door jou opgestelde architecturen. Je stuurt op samenhang over processen en systemen heen. Je bewaakt de kwaliteit van het werk (ook van anderen). Daarnaast draag je bij aan de kennisontwikkeling van de organisatie en aan de ontwikkeling van de te hanteren methoden en technieken.

Het ontwerpen van architectuur vindt plaats in afstemming met betrokkenen en belanghebbenden. Je hebt zicht op de belangen binnen de organisatie. Doordat je je gemakkelijk beweegt in de organisatie, ben je in staat om op alle niveaus te adviseren, om vervolgens draagvlak te creëren voor de gekozen (in)richting.

Taken en verantwoordelijkheden Lead IT-architect:

  • Je adviseert over en neemt architectuurbesluiten op basis van de visie in relatie tot mensen, processen en systemen en infrastructuur;
  • Je stelt architectuurproducten (o.a. domeinarchitecturen) op in goede afstemming met relevante business en IV-partijen;
  • Je adviseert over de haalbaarheid en maakbaarheid van doelen (bijvoorbeeld wetswijzigingen);
  • Je vertaalt de kaders voor Enterprisearchitectuur en de Domeinarchitectuur van de IV-organisatie door naar de domeinarchitectuur van Toeslagen;
  • Je stelt domeinspecifieke kaders op voor solutions binnen het Toeslagen landschap en voert hierop architectuurcontrol uit
  • Je stemt af met raakvlakken op niveau van het ICT-landschap en definieert afhankelijkheden met andere domeinen en werkt die uit.
  • Je draagt bij aan het verbeteren van de integratie over domeinen en afdelingen heen;
  • Je geeft richting aan en werkt samen met solutionarchitecten om de samenhang en opbouw van capabilities, enablers en features te realiseren;
  • Je bent operationeel businessowner voor de architectuur enablers;
Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Jeroen van Beersum? Of wil je liever eerst een praten over jouw, misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 14
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €4797 - €7046 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Telefoonnummer onbekend
E-mailadres onbekend