Coordinator Adviseur bedrijfsvoering - Douane

Solliciteer op de website van de werkgever

Binnen het bureau Operaties gaan diverse specialisten nauw met elkaar samen werken. Het bureau zorgt voor het verbeteren en borgen van de ondersteuning op het gebied van:


- Aansturing primair proces: inrichting en uitvoering jaarcyclus kantoren (PD-cyclus en regiegroep O&C), signaleren en formuleren oplossingsrichting knelpunten en risico’s, etc.

- Kwaliteit: hierbij moet in nauwe samenwerking met de (plv.) directeur Operaties de focus liggen op de werking. Het gaat om het aantoonbaar in control zijn en om risicomanagement. Dit vereist meer aandacht voor opdrachten en de follow-up van IC’s en audit’s e.d;

- Uitvoeringstoets: hierbij ligt de focus op regie en dit vraagt om het bewaken van de keten van vraag (HHB), Automatisering (IM), middelen (BV), aansturing (DLTC) en uitvoering (regio’s;

- Implementatie: dit omvat het proces om van vraagarticulatie (business wensen) tot daadwerkelijke implementatie te komen. Bij ICT/IM vraagstukken vereist dit nauwe samenwerking met business owners - Voortdurend verbeteren: het betreft hier het aanjagen en verder brengen, in lijn met de huidige opzet. Daarbij is aandacht nodig voor standaardisatie (één Douane).


Wat ga je doen?

Een voorstel voor een ordentelijk en integraal implementatieproces maken bij de Douane. Het doel van een goed integraal ingerichte implementatieproces is het borgen van de kwaliteit van de implementatie, eenheid in uitvoering en beleid en het zoveel mogelijk in controle zijn op de impact op de verschillende organisatieonderdelen. Door de verschillende reorganisaties in het verleden is het “implementatieproces” tussen wal en schip geraakt. Implementatietrajecten worden momenteel op verschillende plekken binnen de organisatie en op verschillende manieren aangepakt.


De rollen en verantwoordelijkheden voor implementatietrajecten is door het ontbreken van een heldere structuur/inrichting erg diffuus. Hierdoor is de kwaliteit en uiteindelijk de uitwerking in de uitvoering van de implementatie niet geborgd.


De Douane zou graag een integraal implementatieproces ingericht willen hebben, waarbij rollen en verantwoordelijkheden binnen de Douane duidelijk zijn belegd. Wat is er nodig om dit ingericht te hebben binnen de staande organisatie van de Douane.

Vaardigheden

  • Je hebt een WO-master diploma bij voorkeur in de richting van bedrijfskunde, bestuurskunde of sociale wetenschappen.
  • Je hebt aantoonbaar relevante werkervaring en kennis en visie van de doelstellingen van de Douane;
  • Je verbindt meerdere bedrijfsvoering processen en realiseert integrale bedrijfsvoering producten en/of levert vanuit de expertrol specialistische (strategische) bedrijfsvoering adviezen.
  • Je beschikt over goede ontwikkelde adviesvaardigheden.
  • Je beschikt over bestuurlijke en organisatorische sensitiviteit om effectief in diverse lagen van de organisatie en op diverse hiërarchische niveaus te kunnen functioneren.
  • Je houdt van samenwerken en het tot stand brengen van verbinding. Je bent een inhoudelijke sparringpartner voor experts in dit werkveld en weet inzichten om te zetten in concrete adviezen en resultaten.

Scholing: HBO

Over de werkgever

Binnen de Douane is de directeur Operaties verantwoordelijk voor de aansturing van het primair proces. Daarnaast is een aantal hieraan gerelateerde portefeuilles bij hem belegd: kwaliteit, uitvoeringstoets, implementatie en voortdurende verbeteren. De directeur Operaties zit de regiegroep Operaties & Control (O&C) voor. Tevens vertegenwoordigt hij de uitvoering – regiokantoren en DLTC – in het MT Douane.


Om de ondersteuning van de directeur Operaties te verbeteren en de continuïteit hiervan te borgen en de portefeuilles die onder zijn verantwoordelijkheid vallen te versterken wordt binnen het Douane Landelijk Kantoor de afdeling Operaties ingericht. Binnen deze afdeling wordt het bureau Operaties ingericht, daarnaast wordt het cluster ‘black belts’ hierbinnen gepositioneerd. De secretaris regiegroep O&C wordt onderdeel van het bureau Operaties.

Wat wij bieden

Startdatum: Zo spoedig mogelijk

Duur van de opdracht: Minimaal tot einde 2020

Werkweek: Full-time 36 uur per week.


Deze functie staat ook open voor ZZP'ers!


Interesse? Reageer dan voor 27mei 23.59

Bij vragen over de vacature of geschiktheid, bel gerust!

Uren per week: 36

Contract: tijdelijk

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

Yacht

Lisanne Koopmans
Yacht

Telefoon 06-10967220 | E-mail lisanne.koopmans@yacht.nl