Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior adviseur digitale overheid

Functieomschrijving

Hoe maken we onze dienstverlening toegankelijker voor burgers en bedrijven met moderne ICT? Met dit fantastisch complexe vraagstuk ben ik continu bezig. Daarbij trek ik samen op met andere uitvoeringsorganisaties én belastingdiensten uit andere landen!” Arije van Schaik-Colijn, coördinerend adviseur CIO bij de Belastingdienst.

Van de Belastingdienst een ‘digital enterprise’ maken; dat is het doel van de directie informatievoorziening en databeheersing (IV&D). Daarmee staan we voor een grote uitdaging. Zo is continuïteit van onze bedrijfsprocessen cruciaal, terwijl er ook grote veranderingen en innovaties moeten worden doorgevoerd. Tegelijkertijd is de Belastingdienst onderdeel van de Rijksoverheid. Het is dus zaak dat de veranderingen ook aansluiten bij de ambities van het Rijk. Hier ligt voor jouw afdeling — de CIO-office — een belangrijke taak. De CIO-office verzorgt onder andere de afstemming met andere departementen. Daarnaast richten we ons op het beheersen van de informatievoorziening en data. Daarvoor ontwikkelen en onderhouden we stelsels, processen, kaders en dashboards. Die we vervolgens monitoren op de juiste toepassing.

In jouw rol van senior adviseur ben je onderdeel van het team dat de directeur IV&D ondersteunt op de interdepartementale en internationale thema’s. Jij beweegt je in het domein van de digitale overheid en denkt mee over de infrastructuur voor digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. Als vertegenwoordiger van de Belastingdienst deel je in een aantal (inter)departementale overleggen jouw visie op de digitalisering van het contact met burgers en bedrijven. En op het veilig organiseren van toegang tot digitale dienstverlening met een digitale identiteit. Jouw impact? Je krijgt de kans om de standpunten van de Belastingdienst (mede) te bepalen, toe te lichten, in te brengen in de overleggen en te bewaken. Zo maak jij het verschil binnen onze organisatie én voor alle burgers en bedrijven in Nederland die met de Belastingdienst te maken hebben.

Gaat het om realiseerbaarheid, inpasbaarheid en kosten, dan is het aan jou om de belangen van de Belastingdienst en de overheid af te wegen. Je stemt daarvoor af met collega’s binnen de Belastingdienst, bijvoorbeeld technisch architecten, de collega’s van bedrijfsvoering en het management. Ook bewaak je de samenhang met andere dossiers. Extern houd je de lijnen kort; je onderhoudt goede contacten en volgt zowel ontwikkelingen binnen de Rijksoverheid als de maatschappelijk en technologisch relevante ontwikkelingen. Wil jij elke dag midden in de actualiteit werken? Dan is dit de perfecte uitdaging.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Arije? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op!

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 12, schaal 13
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €3815 - €6374 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36