Belastingdienst

Senior adviseur interne beheersing

Solliciteer op de website van de werkgever

Functieomschrijving

“Een control framework bouw je niet alleen met vakkennis. Creativiteit, inlevingsvermogen, samenwerken en doorzettingsvermogen zijn net zo nodig voor deze set instrumenten waarmee medewerkers en management de interne beheersing van onze organisatie kunnen verstevigen. Die veelzijdigheid trekt mij.” Petrina van Tongeren, senior adviseur interne beheersing.

De concerndirectie control en financiën (C&F) bestaat sinds begin 2019 en adviseert de directeuren-generaal van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane en de directeuren van de onder hen vallende dienstonderdelen. De adviezen zijn onder andere gericht op het budget, de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid, interne beheersing en de bedrijfsvoering. Kortom: wij zijn hét betrouwbare kompas van de Belastingdienst. We bepalen mede de koers, houden die vast en zorgen hiermee dat de organisatie ‘in control’ is.

De afdeling DG-control is binnen de concerndirectie C&F de schakel tussen de politiek-bestuurlijke werkelijkheid van het ministerie van Financiën en de operationele werkelijkheid van de Belastingdienst. De afdeling is onderverdeeld in de teams begroting, control en advies en interne beheersing.

Belangrijke taak van het team interne beheersing is het ontwikkelen, beheren en monitoren van het overkoepelend control framework voor zowel de beheersing en verantwoording van de belasting- en premieontvangsten (ca € 270 mld) als de kosten van de eigen bedrijfsvoering (ca € 3 mld). Het team interne beheersing is ook de kadersteller voor de financiële administratie van de Belastingdienst. Daarnaast is het team het eerste aanspreekpunt binnen de Belastingdienst voor de Auditdienst Rijk (ADR) en de Algemene Rekenkamer (AR). Ten slotte is het team het loket voor vragen die opgepakt moeten worden door de Onderzoeksfaciliteit die binnen C&F is opgezet.

In jouw rol als adviseur interne beheersing maak je deel uit van team interne beheersing, waarbij je primaire aandachtsgebieden de coördinatie van de activiteiten ADR, AR en Onderzoeksfaciliteit betreffen. Je beoordeelt en monitort hierbij – samen met enkele collega’s - de voortgang bij het oplossen van de onvolkomenheden en aandachtspunten van de AR en de bevindingen van de ADR. Ook krijg je een rol bij het beheer van het Tax control framework, een belangrijk onderdeel van het Internal control framework. Daarnaast word je betrokken bij andere onderwerpen die breder spelen binnen het team interne beheersing of de afdeling DG Control. In deze functie heb je frequent contact met ADR, AR, FEZ en (controllers van) dienstonderdelen van de belastingdienst.

Je werkt in een omgeving die nog volop in ontwikkeling is. Dat geeft kansen en mogelijkheden maar vraagt ook het nodige van jouw flexibiliteit.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Petrina van Tongeren? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Michael van Diemen via 06 – 21 00 07 64.

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 12
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €3815 - €5671 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Telefoonnummer onbekend
E-mailadres onbekend