Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Junior adviseur privacy

Functieomschrijving

“Bescherming van persoonsgegevens is gelukkig niet alleen ‘nee’ zeggen. Verantwoord met informatie omgaan betekent ook kijken naar wat wél mogelijk is. De ene keer heb je te maken met een praktische vraag en de andere keer met een politiek-gevoelig onderwerp, dat maakt het werk alleen maar uitdagend en afwisselend. Je kunt altijd een beroep doen op je collega’s met ieder een eigen achtergrond en specialisme.”, Regina Dallinga, teamleider.

De Belastingdienst is een informatie gedreven organisatie; op grote schaal worden gegevens van buiten en binnen de organisatie verzameld om te gebruiken voor een betere dienstverlening, slimmer toezicht en efficiëntere bedrijfsvoering. Informatievergaring en –verstrekking bieden kansen en vragen tegelijkertijd om grote zorgvuldigheid. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) formaliseert deze zorgvuldigheid. Kwaliteit en privacy zijn in het belang van burgers en bedrijven én van de Belastingdienst.

In jouw functie als junior privacy adviseur ben je werkzaam binnen het team juridisch advies gegevens. Hier ondersteun je de uitvoering met trainingen, uitvoeringsrichtlijnen en adviezen over rechtmatigheid, privacy en beveiliging. De casuïstiek waarmee je te maken hebt, is divers.
Hierbij kan je denken aan vragen over het tonen van de naam van een medewerker op een scrum-bord tot kwesties rondom het beschikbaar stellen van gegevens voor analysetoepassing in samenwerkingsverbanden met andere overheden. Je adviseert aan de hand van een willen-mogen-kunnen-toets of een DPIA nodig is en je behandelt zelfstandig vraagstukken op het gebied van rechtmatigheid en privacy.

Als privacy adviseur werk je nauw samen met collega’s die verantwoordelijk zijn voor het inrichten van nieuwe informatievoorzieningen en van het gegevensbedrijf als geheel. Minstens zo belangrijk is jouw rol binnen het netwerk van deskundigen dat bijdraagt aan beleidsontwikkeling, inrichtingskeuzes en uitvoering. Dankzij jou zijn gegevensleveringen aan en door onze organisatie rechtmatig en veilig en worden gegevens adequaat gearchiveerd. Je adviseert het management over de optimale inrichting van onze processen en organisatie wanneer het over gegevensbescherming gaat.
Je ontwikkelt het bewustzijn en de kennis van medewerkers over de bescherming van (persoons)gegevens en zorgt voor heldere adviezen en stellingname over rechtmatigheid, beveiliging en archivering vanuit het AVG-perspectief. Kortom: je hebt de ambitie om een échte autoriteit te worden binnen je vakgebied.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega bij het team juridisch advies gegevens? Of wil je liever eerst eens praten over jouw mogelijke toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met ons.

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 10
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €2737 - €4400 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36