Belastingdienst

Senior adviseur financial control framework

Solliciteer op de website van de werkgever

Functieomschrijving

Een control-framework bouw je niet alleen met vakkennis. Creativiteit, inlevings- en doorzettingsvermogen en teamspirit zijn net zo hard nodig voor deze set instrumenten waarmee medewerkers en management de interne beheersing van onze organisatie kunnen verstevigen. Die veelzijdigheid trekt mij.” Petrina van Tongeren, senior adviseur interne beheersing bij de Belastingdienst.

Hét betrouwbare kompas van de Belastingdienst? Dat is de concerndirectie control en financiën (C&F). We bepalen mede de koers, houden die vast en zorgen hiermee dat de organisatie ‘in control’ is. De afdeling DG-control is binnen de concerndirectie C&F de schakel tussen de politiek-bestuurlijke werkelijkheid van het ministerie van Financiën en de operationele werkelijkheid van de Belastingdienst. De afdeling is onderverdeeld in de teams begroting, control en advies en interne beheersing. Jij gaat aan de slag bij het team interne beheersing (TIB). De belangrijkste taak van het team? Het ontwikkelen, beheren en monitoren van het overkoepelende control-framework voor zowel de grote geldstroom van de belasting- en premieontvangsten (circa € 270 miljard) als de apparaatskosten van de Belastingdienst zelf (circa € 3 miljard). Dit op COSO gebaseerde control-framework is gericht op de verbetering van de sturing en verantwoording op de organisatiebrede strategische, financiële en operationele doelstellingen, inclusief de betrouwbaarheid van onderliggende processen.

Daarnaast is het TIB de kadersteller voor de shared service organisatie financieel en managementinformatie (SSO F&MI) en het eerste aanspreekpunt binnen de Belastingdienst voor de Auditdienst Rijk (ADR) en de Algemene Rekenkamer (ARK). Zo monitoren we de voortgang bij het oplossen van de onvolkomenheden en aandachtspunten van de ARK en de bevindingen van de ADR. Ten slotte vormt het TIB het loket voor vragen die opgepakt worden door de onderzoeksfaciliteit die binnen C&F is opgezet.

In jouw rol van senior adviseur financial control framework richt jij je, samen met collega’s, op het ontwikkelen en uitbouwen van de financiële domeinarchitectuur. Hierin is vastgelegd hoe de inrichting van de financiële administratie, die beheerd wordt door SSO F&MI, zich de komende jaren verder dient te ontwikkelen. Daarbij gaat het zowel om de grote geldstroom van de belasting- en premieontvangsten als de apparaatskosten van de Belastingdienst zelf.

De veranderopgave voor de financiële administratie is de komende jaren omvangrijk. Jij stelt de kaders voor de financiële architectuur op, waaronder de control- en beheersingseisen, en ziet toe op de implementatie van de financiële domeinarchitectuur door SSO F&MI en informatievoorziening (IV). In jouw functie heb je frequent contact met SSO F&MI, IV en (controllers van) andere dienstonderdelen van de Belastingdienst, waarbij je actief deelneemt aan overlegstructuren en werkgroepen om de financiële domeinarchitectuur fasegewijs te ontwikkelen en implementeren. Je beoordeelt en monitort ook de plannen van aanpak als kadersteller.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Petrina? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Michaël van Diemen op telefoonnummer 06 – 21 00 07 64.

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 13
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €4252 - €6374 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Telefoonnummer onbekend
E-mailadres onbekend