Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Ketencoördinator ketenbureau Toeslagen

Functieomschrijving

“Als ketenmanager van het ketenbureau word ik ondersteund door een fijne club collega’s om mijn rol waar te kunnen maken. Zij zijn mijn ogen en oren om het ketenbureau te kunnen laten functioneren als onafhankelijke, aanjagende, initiërende en bewakende ‘hulporganisatie’ van de keten. De medewerkers binnen het ketenbureau zijn de oren en ogen van de ketenmanager”. André Hoekstra, ketenmanager Toeslagen.

Miljoenen mensen in Nederland vragen toeslag aan. Dat kan huur-, zorg-, of kinderopvangtoeslag zijn. Of kindgebonden budget. De Belastingdienst/Toeslagen streeft er naar om deze juist, tijdig en rechtmatig toe te kennen, uit te betalen en zo nodig terug te vorderen én de inspanning van de burger daarin minimaal te laten zijn. Hierin gaat het ketenbureau toeslagen (in de nabije toekomst) een rol van betekenis spelen.

In jouw rol van ketencoördinator draag je bij door de continuïteit binnen de keten op tactisch en operationeel niveau te monitoren en te bewaken. Uiteraard initieer je ook zelf activiteiten om die keten te verbeteren. Je lost knelpunten op in de productiecapaciteit en analyseert de verstoring die daaraan ten grondslag ligt, zodat in de toekomst een soortgelijke verstoring voorkomen kan worden. Je voert risicoanalyses en uitvoeringstoetsen uit.

Concreet betekent dit dat je als ketencoördinator in samenwerking met in- en externe ketenpartners in de volle breedte onze ketendoelstellingen en -jaarplannen voorbereidt, uitwerkt, de voortgang daarin bewaakt en hierover rapporteert. Je bent uitstekend in staat om ketenbrede bestuurlijke informatie te interpreteren en de ketensamenwerking bij de beantwoording van kamervragen, uitvoeringstoetsen en de leercirkel rondom damage te bewaken en waar nodig te verbeteren. Je bevordert de samenwerking tussen en legt verbinding met ketenpartners en je werkt nauw samen met de operationele ketenregisseurs van onze ketenpartners. Dus…..

Zullen we zaken doen en word jij de nieuwe collega van André? Of wil je liever eerst eens praten over jouw, misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op!

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 13
Salarisomschrijving De functiewaardering zal nog nader worden bekeken in het licht van recente ontwikkelingen binnen Toeslagen. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden.
Maandsalaris Min €4252 - €6374 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36