Belastingdienst

Vaktechnisch Coördinator

Solliciteer op de website van de werkgever

Functieomschrijving

“Burgers hebben recht op een juiste en rechtvaardige toekenning van toeslagen. Door te zorgen voor eenheid van beleid en uitvoering, én tegelijkertijd door het leveren en implementeren van maatwerk draag ik daaraan bij. Ik neem daar alle betrokken partijen in mee.” Elisabeth E. Hoogendoorn, vaktechnisch coördinator toeslagen bij de Belastingdienst.

Miljoenen mensen in Nederland vragen toeslag aan. Bijvoorbeeld voor de huur, zorg, kinderopvang of het kind-gebonden budget. De Belastingdienst/toeslagen streeft ernaar om die toeslagen juist, tijdig en rechtmatig toe te kennen en uit te betalen. En met minimale inspanning van de burger.

Toeslagen richt momenteel haar handhavingsbeleid op een nieuwe manier in. Hierbij is meer aandacht voor de individuele behandeling van burgers. Maatwerk en proportionaliteit vormen kernbegrippen in de nieuwe dienstverlenende benadering. Als vaktechnisch coördinator heb jij hier een leidende rol in en geef je vorm aan deze veranderopgave. Je geeft het goede voorbeeld in de dienstverlenende benadering van burgers en stimuleert anderen dit ook te doen.

Jij coördineert de inhoudelijke en vaktechnische advisering van ons managementteam over de juridische aspecten van vormgeving en inhoud van handhavingsbeleid. Als vaktechnisch coördinator zorg je ook voor een passende vertaling van wet- en regelgeving voor de productieteams. De verschillende vormen van handhaving die de Belastingdienst hanteert, die ken je. En je herkent je in de visie op responsief handhaven om compliance te bevorderen. Je signaleert en adviseert over beleidsmatige, interdepartementale, politieke of publicitair-gevoelige kwesties en kunt vervolgens de juiste acties ondernemen. Dat doe je eventueel in én na goed overleg met het managementteam .

Efficiënt en effectief hak je knopen door in lastige en gevoelige dossiers. Dat doe je op basis van inhoudelijke argumenten en analyses en in nauwe afstemming met collega’s in de vakgroep en met andere specialisten binnen Belastingdienst/toeslagen. Ook verbind je toeslagen met de corporate dienst vaktechniek en ondersteun je bij het opstellen van uitvoeringstoetsen en het belastingplan. Je maakt hierbij gebruik van je uitstekende netwerk op alle niveaus binnen de Belastingdienst waarmee samenwerking van cruciaal belang is. Je houdt ook rekening met de verschillende belangen. Omdat kennis overdragen en anderen stimuleren in je bloed zit, neem je collega’s proactief mee in relevante, vakinhoudelijke ontwikkelingen.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van het nieuw te vormen vaco-team? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Lineke van Dieperbeek-Peters.

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 14
Salarisomschrijving In beginsel kan inschaling in de naast lagere salarisschaal plaatsvinden. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €4797 - €7046 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Telefoonnummer onbekend
E-mailadres onbekend