AMC

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Programmamanager CZO Flex Level

Voor het programma CZO Flex Level is de NFU op zoek naar een enthousiaste, stimulerende en gemotiveerde programmamanager die sturing geeft aan het transformatieproces van het opleidingsstelsel van de vervolgopleidingen voor verpleegkundigen en de opleidingen voor medisch ondersteuners. CZO Flex Level is een programma van NFU en NVZ. Je vormt een hecht team met je collega van de NVZ. Op dit moment wordt de ontwikkelfase van het programma afgerond en start zomer 2020 de transformatiefase.

Wat ga je doen

De programmaleiding bestaat uit twee personen, een aangesteld vanuit de NVZ en een vanuit de NFU die elkaar aanvullen in kennis en competenties. Als programmamanagers sturen en monitoren jullie samen het programma ‘CZO Flex Level’, dragen jullie zorg voor samenhang en onderlinge afstemming van de onderdelen in het programma en tussen verschillende betrokken partijen. Gezamenlijk hebben jullie de dagelijkse leiding over dit programma en de verantwoordelijkheid voor de algehele voortgang. De programmamanagers werken daarbij in een kernteam nauw samen met vertegenwoordigers van het CZO (College Zorg Opleidingen) en de VBG (opleidingsinstituten) en een opleidingsarchitect voor het verder vormgeven en uitvoeren van het implementatieprogramma.

Werkzaamheden die concreet bij deze functie horen zijn, samen met je NVZ-collega:

 • Relatiemanagement met relevante partijen die deel uitmaken van netwerk van het programma, zoals de umc’s, ziekenhuizen, opleidingsinstituten, het CZO, de VBG, V&VN, Actiz, NVAM, LVO, AZN, en de overige stakeholders zoals het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
 • Aansturen van het kernteam, het regie- en expertiseteam en andere programmateams.
 • Communicatiebeleid opzetten en laten uitvoeren samen met de communicatieadviseur.
 • Rapporteren aan de stuurgroep, opdrachtgevers (NFU en NVZ) en subsidiegever (VWS).
 • Opdrachten uitzetten en contracten afsluiten met opdrachtnemers. De NVZ zal als penvoerder van het programma de financiën bewaken.

De beide programmamanagers stemmen onderling de verdeling van werkzaamheden af.

Wat we van je verwachten

Wij zoeken een programmamanager die de volgende kennis en kwaliteiten met zich meebrengt:

 • Een afgeronde opleiding op WO-niveau.
 • Teamspeler bij uitstek.
 • Aantoonbare ervaring in het managen van een complex programma.
 • Goede kennis van de wereld van het opleiden van zorgprofessionals, vanuit de kant van praktijkopleidingen en theorieopleidingen.
 • Goede kennis van het zorgveld en specifiek die van verpleegkundigen en medisch ondersteuners.
 • Uitstekend gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.
 • Visie op verandermanagement en transformatieprocessen.
 • Kennis hebben van het programma CZO Flex Level en de betreffende stakeholders is een pre.

Je toont collegiaal en inspirerend leiderschap met oog voor een goede sfeer in alle teams. Je ziet waar verbindingen tussen stakeholders en processen nuttig en relevant zijn, weet anderen gemakkelijk te vinden en op te zoeken. Je stimuleert op een prettige wijze en kan verbindingen versterken. Bevindingen weet je om te zetten in concrete plannen en helder over te brengen. We verwachten ook dat je het gezicht naar buiten kunt zijn van het programma CZO Flex Level, samen met je NVZ-collega. Jullie zijn de gesprekspartners voor alle betrokken stakeholders en deskundigen en opereren zo onafhankelijk mogelijk ten opzichte van alle partijen.

Waar ga je werken

CZO Flex Level werkt aan vernieuwde (vervolg-) opleidingen voor verpleegkundigen en medisch ondersteuners. Die opleidingen zijn straks flexibel en modern, en werkplekgericht. Zo krijgen verpleegkundigen en medisch ondersteuners meer carrièremogelijkheden, omdat ze makkelijker kunnen in- en doorstromen én zijn zij klaar voor de zorgvraag van morgen. CZO Flex Level werkt samen met verpleegkundigen en medisch ondersteuners uit umc’s, algemene ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties en ambulancediensten, en met zorginstellingen, opleidingsaanbieders en beroepsorganisaties. CZO Flex Level richt zich op de door CZO erkende vervolg- en initiële opleidingen. Het programma is een initiatief van NVZ en NFU en loopt tot en met 2022. Belangrijk aspect van de komende fase is de borging van het vernieuwde opleidingsstelsel na de programmaperiode.

De komende periode van het programma CZO Flex Level staat in het teken van transformatie. Deze transformatiefase zal in het najaar van 2020 starten. Dan zullen ook de kaders van het programma verder verdiept en verduidelijkt worden. De eerste fase van het programma waarin alle bouwstenen zijn ontwikkeld voor het nieuwe opleidingsstelsel is afgerond, momenteel vinden voorbereidingen plaats voor de transformatiefase.

Meer informatie over het programma CZO Flex Level is te vinden op www.czoflexlevel.nl

Wat we je bieden

De voorkeur gaat uit naar een dienstverband bij de NFU op basis van ca. 24 uur per week, tot eind 2020, met uitzicht op een vervolgaanstelling voor bepaalde tijd. Het programma loopt tot eind 2022. De aanstelling kan ook via detachering vanuit een umc ingevuld worden. De startdatum wordt in overleg bepaald. De vergoeding is in overeenstemming met de zwaarte van de functie, passend binnen de financiële kaders van het programma. Hierbij geldt de cao van de umc’s.

Laten we kennis maken

Geïnteresseerd in deze functie en herken je je in bovenstaand profiel? Dan nodigen wij je uit om je belangstelling kenbaar te maken uiterlijk 28 mei a.s. via Elske Coufreur, coufreur@nfu.nl. Vermeld
als onderwerp ‘vacature programmamanager CZO Flex Level’. Voor meer informatie kun je terecht bij Dini Smilde, senior beleidsadviseur opleidingen, NFU, 06-18317510, smilde@nfu.nl.

Uren per week: 36 uur per week