Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Vaktechnisch coördinator controle

Functieomschrijving

"In mijn werk overleg ik over de kwaliteit van het controleproces. Naast individuele casussen gaan deze overleggen ook over de ontwikkeling van controleprogramma's en de aanpassing van ons toezicht aan actuele ontwikkelingen. Dat maakt dit voor mij een functie met veel variatie en uitdaging." Ruben Koeckhoven, vaktechnisch coördinator controle mkb-kantoren Hoofddorp en Hoorn bij de Belastingdienst.

De fiscale behandeling van het midden- en kleinbedrijf (mkb); daar richt de directie mkb zich op. Onze klantbehandeling kenmerkt zich door informatiegericht toezicht en een integrale en subjectgerichte aanpak. Jij maakt deel uit van een team met vaktechnisch coördinatoren voor deze directie, dat voor de locaties Hoofddorp en Hoorn werkt. Hierbij word je aangestuurd door en leg je verantwoording af aan de plaatsvervangend directeur mkb van de locatie Hoofddorp.

In jouw rol als vaktechnisch coördinator controle ben jij de spil tussen de landelijk vaktechnisch coördinator en de vaktechnisch adviseurs (VTA’s) van de mkb-locaties Hoofddorp en Hoorn. Je bent het aanspreekpunt bij complexe vaktechnische materie of als er sprake is van uiteenlopende belangen. Hierbij heb en houd je oog voor andere belastingmiddelen en -processen. Je hebt affiniteit met handhavingsregie, (integrale) klantbehandeling en signaleert handhavingstekorten in de uitvoering.

Je waarborgt de eenheid van beleid en uitvoering. Zo denk je proactief mee over tactische en strategische vraagstukken, die je vertaalt naar concrete verander- en verbetervoorstellen. De coördinatie van de vaktechniek en de borging van de vaktechnische kwaliteit behoren ook tot jouw gevarieerde takenpakket. Zo zorg je dat de (vak)kennis van medewerkers op peil blijft en initieer je vaktechnische overleggen. En je draagt zorg voor de verbinding tussen de vaktechniek en het management van de directie. Je adviseert hen gevraagd en ongevraagd en informeert hen, zowel vakinhoudelijk als procesmatig.

Je bent geen teamleider, maar de organisatie verwacht wel van jou dat je onder andere collega's inhoudelijk aanspreekt en hun werk reviewt, vaktechnische bijeenkomsten organiseert en begeleidt, beslissingen neemt en verbindingen legt met andere middelen. Daarnaast heb je net als je collega's een verantwoordelijkheid voor de doelstellingen van de kantoren Hoofddorp en Hoorn.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Ruben Koeckhoven? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op!

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 14
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €4797 - €7046 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36