Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Teamleider centrale administratieve processen

Functieomschrijving

“Als teamleider zorg ik ervoor dat we processen verbeteren en samen doelstellingen bereiken. Daarbij stimuleer ik medewerkers om zich persoonlijk en in hun vakgebied te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. Ook in tijden van verandering. Zo het verschil kunnen maken, dat voelt goed.” Astrid Diekmeijer-Steffens, teamleider centrale administratieve processen bij de Belastingdienst.

Binnen de Belastingdienst richt de directie centrale administratieve processen (CAP) zich op de soepele en foutloze ontvangst, verwerking en verzending van (fiscale) gegevens van en aan burgers en bedrijven. We zijn ook verantwoordelijk voor de betaalfunctie, de sturing van de massale productieprocessen voor verwerking en beheersing, de integrale productieplanning en de productiebeheersing.

Jij geeft leiding aan een team binnen het cluster heffing van de directie CAP; een team van ongeveer 30 fte dat werkt aan het aandachtsgebied toeslagen. Als teamleider kun jij de veranderingen van processen en werkzaamheden waar we in onze omgeving voortdurend mee te maken krijgen, goed uitleggen en doorvoeren. Door jouw begeleiding en coaching kunnen jouw teamleden hun werkzaamheden optimaal en eenduidig blijven uitvoeren. Ook bewaak je de deadlines van de werkzaamheden en stuur je op de juiste output. De vanzelfsprekende samenwerking met collega-teamleiders draagt eraan bij dat je resultaten behaalt en de kwaliteit en efficiëntie van het werkproces verbetert.

Als teamleider sluit je aan bij de strategie van de Belastingdienst en focus je binnen de kaders op het realiseren van de doelstellingen die we de komende jaren met z’n allen willen behalen. Je bent zichtbaar aanwezig en een baken voor het team. Als geen ander snap je dat mensen verschillen en iedereen een eigen aanpak nodig heeft om resultaten te behalen. Je zorgt ervoor dat jouw medewerkers bijdragen aan de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen. Dit doe je door hen richting te geven, met hen in gesprek te blijven, gebruik te maken van hun ervaringen en inhoudelijke kennis, en hen te ondersteunen. Bovendien enthousiasmeer je je medewerkers zich te blijven ontwikkelen op persoonlijk en vakinhoudelijk gebied.

Zullen we zakendoen en word jij onze nieuwe collega? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Linn de Jong via 06 – 55 20 58 19.

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 11
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen. Op dit moment vindt weging van de functie plaats.
Maandsalaris Min €3256 - €5003 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36