Functioneel Expert voor PGB systemen

Solliciteer op de website van de werkgever

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Functioneel Expert voor PGB systemen


Startdatum: Asap

Einddatum: 30-9-2020

Uren per week: 32

Locatie: Den Haag

Optie: ja, 3 maanden max 36


Het team PGB2.0 coördineert de landelijke invoering van PGB 2.0 bij gemeenten. Het helpt de gemeenten het systeem te implementeren en ondersteunt hen in de communicatie hierover. Het team, bestaande uit een implementatie-adviseur, een communicatieadviseur, een functioneel specialist en een technisch specialist, verbindt, onder leiding van een projectleider, samen met gemeenten, kennis en expertise aan elkaar passend binnen de beweging Samen Organiseren.

Binnen de VNG loopt een project op het gebied van het persoonsgebonden budget (PGB). Centraal staat de invoering van een nieuw PGB-systeem voor het trekkingsrecht (PGB 2.0) en de verdere standaardisatie en vereenvoudiging van het proces. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere ketenpartners, waaronder het ministerie VWS, SVB en zorgkantoren.

Gemeenten worden vanuit het project ondersteund bij de invoering van het nieuwe PGB-systeem en vragen rondom het trekkingsrechtenproces PGB, onder andere door het aanbieden van werksessies op locatie en mailupdates. Zie voor meer informatie:

http://www.vng.nl/pgb.


Het trekkingsrecht PGB was afgelopen jaren een dossier dat onder het politieke vergrootglas lag. Dat heeft er mede voor gezorgd dat het accent op zorgvuldigheid boven snelheid is komen te liggen. De verwachting is dat in de komende periode de uitvoeringsvraagstukken in toenemende mate aandacht vragen. Gemeenten zullen zich voorbereiden en aan de slag gaan met de invoering van het nieuwe PGB-systeem.

Het doel als inhoudelijk/functioneel expert is om gemeenten effectief te ondersteunen bij hun activiteiten in het trekkingsrechtenproces PGB. Deze functie richt zich in de eerste fase specifiek op de (door)ontwikkeling van het PGB2.0-systeem, waarin de gemeentelijke gebruikerseisen moeten worden geborgd.

Je bent materiedeskundig en vertegenwoordigt de VNG in het proces van

(door)ontwikkeling van de functionaliteiten van het systeem PGB2.0.

Verder ben je in staat om over ’grenzen’ heen te kijken, om zaken anders op te pakken en te ontwikkelen. Je weet snel relevante informatie op te halen en uit te wisselen in samenwerking met ketenorganisaties, kennis op te bouwen en bij te dragen aan het ontwikkelen van nieuwe beleidsinstrumenten voor gemeenten. Je werkt nauw samen in een proactief team onder aansturing van een projectleider en samen met andere inhoudelijke experts en beleidsmedewerkers van de VNG, die gezamenlijk beschikken over relevante expertises, zoals op juridisch terrein, proces, invoeringsondersteuning en beleid.


De specifieke focus voor de expertise die nodig is, betreft de vertaling van de werkprocessen van gemeenten naar functionaliteiten binnen het nieuwe PGB-systeem. Je moet een goede inschatting kunnen maken wat de effecten zijn van de invoering van een nieuw PGB-systeem op het werkproces bij gemeenten.

Het resultaat van de opdracht is een set aan functionaliteiten voor het PGB2.0 systeem voor gemeenten in hun rol als verstrekker van PGB’s met betrekking tot de Jeugdwet en WMO. De functionaliteiten zijn afgestemd met de ketenpartners en met de bouwer van het systeem bestaat overeenstemming over de technische uitvoerbaarheid. Daarnaast heeft deze opdracht als resultaat: een set aan praktische hulpmiddelen voor gemeenten, zoals formats en handreikingen, bij de voorbereiding en implementatie van het PGB2.0 systeem.

Materiedeskundig en vertegenwoordiger van de VNG in het proces van door)ontwikkeling van de functionaliteiten van het systeem PGB2.0.

Opstellen van bruikbare instrumenten, handreikingen en formats voor gemeenten voor invoering van het PGB-systeem

Neemt zitting in landelijke werkgroep(en) rondom het voortbrengingsproces, invoering en gebruik van het systeem bij gemeenten

Zorgt voor het verzamelen, delen en verspreiden van kennis en ervaring door afstemming met beleidsambtenaren en uitvoerders en ICT-leveranciers bij gemeenten op dit gebied

(Deel)projectleider voor het inrichten van het testtraject en acceptatietraject van het nieuwe PGB-systeem en het coördineren van de testactiviteiten

Ondersteuning van gemeenten bij vragen en kennissessies (bijeenkomsten, webinars en werkateliers)


Aanvraag eisen :

Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met invoeringstrajecten van nieuwe ICT-systemen bij gemeenten.

Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het snijvlak van het sociaal domein en informatisering bij gemeenten of vergelijkbare organisaties.

Opleidingsniveau minimaal HBO met WO werk -en denkniveau.

We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Ervaring met gemeenten en/of vergelijkbare organisatie waarbij ervaring is opgedaan met de werkwijzen en uitvoeringspraktijk op het terrein van de Wmo en/of Jeugdwet.

Tussen 1 en 3 jaar = 20 punten , Tussen 3 en 5 jaar = 30 punten , Meer dan 5 jaar = 50 punten.

Kennis van en betrokkenheid bij het trekkingsrechtenproces voor PGB (en samenwerking met

Ketenpartners), Uitgebreid: heeft uitgebreide kennis en kan ze uitgebreid en diepgaand beschrijven= 40 punten.

Ruimschoots: heeft ruime kennis en kan ze vanuit eigen ervaring beschrijven = 30 punten

Aantoonbare ervaring met het vertalen van beleid en gebruikerseisen naar functionele eisen en specificaties voor informatiesystemen. Licht dit toe in een motivatiebrief, samen met jouw informatiekundige achtergrond. Tussen de 3 a 5 jaar werkervaring.

Aantoonbaar netwerk bij gemeenten binnen het sociaal domein op het gebied van informatiemanagement in termen van soort gemeenten en contacten. Licht dit toe in de motivatiebrief. Tussen de 10 en 35 gemeenten.


Aanvraag sluit op 29-5-om 10:00 uur


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;

- Motivatie;

- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

- Uurtarief (indicatie);

- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

- Onder vermelding van vacaturenummer: 1805

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Over de werkgever

HERCOR BV

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

HerCor

HerCor

Telefoon +31174235150 | E-mail bianca@hercor.nl