Belastingdienst

Tester

Solliciteer op de website van de werkgever

Functieomschrijving

Burgers en bedrijven rekenen op goed werkende systemen bij de Belastingdienst. Wij hanteren alle mogelijke testvormen, handmatig en geautomatiseerd, zodat functionaliteit, bruikbaarheid, performance en beveiliging van die systemen gewaarborgd zijn. Overal en altijd, voor een miljoenenpubliek. Zo maken we het verschil!” Harrie van Langen, softwaretester bij de Belastingdienst

De afdeling generieke business services IV-interactie (GBS IV-interactie) ontwikkelt en onderhoudt producten die bedoeld zijn voor de interactie tussen de samenleving en de Belastingdienst. Denk aan de portalen, formulieren en generieke authenticatie- en autorisatievoorzieningen voor burgers en bedrijven. Daarnaast verzorgen we de IT-ondersteuning van de BelastingTelefoon. Op deze manier staan we dicht bij de samenleving. Want de burgers en bedrijven zijn de echte gebruikers van wat gebouwd wordt.

GBS IV-interactie is georganiseerd als een releasetrain met dertien scrumteams van elk zeven tot elf collega’s. Om al die teams gecoördineerd te laten werken, maken we gebruik van SAFe. Binnen deze kaders verzorgen de teams de systeemontwikkeling. Elke drie maanden is er een program-increment-event. Daarin stellen we de planning voor de komende drie maanden op door en voor alle teams. Deze planning verdelen we weer in sprints van twee weken.

Als tester ben je onderdeel van een van de scrumteams die globaal bestaan uit drie groepen:
• Een team waar zaken als identificatie, authenticatie, autorisatie en web-security belangrijke onderwerpen zijn. Dit zijn de teams van de ondertekenservices.
• Een team dat zich concentreert op het ontwikkelen van formulieren, zoals de verschillende aangiftebiljetten.
• Een team dat zich richt op het ontwikkelen van de portalen waarin de formulieren worden gebruikt en waarin de contacten met burgers en bedrijven worden gelegd.

Voor alle teams geldt dat je samen met collega’s werkt aan het hele ontwikkeltraject. Daarbij hoort refinement van de opdracht, het begroten en inplannen van taken, het testen en het demonstreren van de functionaliteit aan de gebruikers.

Jij richt je concreet op het testen en oplossen van storingen en problemen, het versiebeheer op releases en documentatie en het configuratiebeheer. Ook zorg je voor het inrichten en onderhouden van testomgevingen en het (mede) opzetten van geautomatiseerd testen. Ook voer je integratie- en acceptatietesten uit of assisteert daarbij. Uiteraard geldt bij alles dat je oog hebt voor security- en kwaliteitsaspecten.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Harrie? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 8, schaal 9, schaal 10
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €2605 - €4400 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Telefoonnummer onbekend
E-mailadres onbekend