Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

ICT security specialist FIOD

Functieomschrijving

"Ik bescherm de opsporingsgegevens binnen strafrechtelijke onderzoeken en daarnaast onze criminele inlichtingen. Dat doe ik voor de FIOD in het belang van de financiele veiligheid. Door optimale inzet van integrale beveiliging in afstemming met de rechercheurs en IT-forensische specialisten werken we aan IT-security for IT-forensics." Arnoud Goudbeek, security officer FIOD en coördinerend adviseur integrale beveiliging.

Kun jij, als gedreven en stressbestendige bewaker, zorgen voor integrale beveiliging met de nadruk op informatiebeveiliging? Ben jij degene die ervoor zorgt dat opsporingsinformatie veilig is en niet wordt gehackt? En adviseer jij over de beveiliging van nieuwe informatiesystemen die wij in gebruik willen nemen?

FIOD Informatiemanagement (IM) is binnen de Informatievoorziening (IV)-keten van de Belastingdienst hét knooppunt tussen de gebruikersorganisatie van de FIOD en alle ondersteunende ICT-organisaties (binnen en buiten de Belastingdienst), ten behoeve van het optimaal functioneren van de Opsporing.

In jouw rol van aankomend IT security specialist bij de FIOD wil jij bijdragen aan bovenstaande. Je hebt een uitstekend begrip van techniek, maar verliest jezelf niet in details. Je bent in staat om ingewikkelde technische vraagstukken te vertalen naar eenvoudige en toegankelijke oplossingen, zodat betrokkenen weten wat er van hen wordt verwacht en zij daarnaar kunnen handelen. Je zorgt voor bewustwording onder medewerkers van de veiligheidsrisico's en borgt de specifieke informatiebeveiliging van onze organisatie en (ICT)middelen. Én je zorgt voor de interne beheersing van beveiligingsrisico's en toont aan dat afgesproken veiligheidsnormen ook daadwerkelijk worden nageleefd. 

Als IT-security specialist zit je heel dicht op het primair proces van de FIOD en werk je nauw samen met hoogopgeleide specialisten op het gebied van informatiebeveiliging, architectuur, ontwikkeling en IT-forensics. Je begeleidt PEN-testen adviseert gevraagd en ongevraagd de organisatie en je hebt er zichtbaar plezier in om jouw kennis over te dragen. Je hebt contact met in- en externe partijen en opsporingsdiensten, zoals rechercheurs, juristen, specialisten IT-forensics en bijvoorbeeld de nationale politie en ICT-leveranciers.

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 11
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €3256 - €5003 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36