Belastingdienst

Senior adviseur Internationaal

Solliciteer op de website van de werkgever

Functieomschrijving

Internationale contacten worden voor de processen bij de Belastingdienst steeds belangrijker. Ik werk dan ook in het hart van politiek-maatschappelijke beslissingen en internationale ontwikkelingen. Die dynamiek maakt het spannend en geeft me veel energie.” Jaco Tempel, adviseur internationaal bij de Belastingdienst.

Jij gaat aan de slag bij de concerndirectie uitvoerings- en handhavingsbeleid (UHB). Het aanspreekpunt voor internationale aangelegenheden binnen UHB? Dat is de afdeling advisering en internationaal. Onze afdeling ontwikkelt de kaders voor de inzet van de Belastingdienst op internationaal terrein en adviseert de politieke en ambtelijke leiding over het te voeren internationaal beleid. Samen met de hoofddirectie fiscale en juridische zaken zijn we bovendien aanspreekpunt voor collega’s van het directoraat-generaal fiscale zaken en de directie buitenlandse financiële betrekkingen voor internationale zaken.

In jouw rol van senior adviseur denk je mee over kaders voor het internationale beleid. Zo lever je een belangrijke bijdrage aan het jaarplan internationaal, waarmee we onze internationale activiteiten prioriteren. Dankzij het plan hebben we een goed overzicht van de internationale activiteiten van de Belastingdienst. Je denkt niet alleen mee over de kaders, je draagt ze ook uit. Daarmee draag je bij aan de visie en missie van de Belastingdienst op internationaal terrein. Ook overleg je met andere directies over hun buitenlandse bezigheden en neem je deel aan internationale overleggen. Krijgen we bezoek uit andere landen? Dan coördineer jij dat.

Verder buig je je over uitvoeringsvraagstukken op internationaal terrein en onderzoek je hoe we de samenwerking met diensten in andere landen kunnen versterken. Vervolgens kom je met een integraal advies voor de ambtelijke en politieke leiding. Je initieert en coördineert processen en besluitvormingstrajecten en verbindt onderdelen van de Belastingdienst met andere directoraten van het ministerie van Financiën. Regelmatig heb je contact met de ambtelijke top van de Belastingdienst en waar nodig m et de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Jaco? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 13
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €4252 - €6374 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Telefoonnummer onbekend
E-mailadres onbekend