Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Coördinerend adviseur verbetertraject IV

Functieomschrijving

De informatievoorziening van de Belastingdienst structureel verbeteren, samen met collega's binnen de Belastingdienst en op het ministerie. Dat maakt m'n werk boeiend en dynamisch. ” Inge Broekema, afdelingshoofd CIO office bij de Belastingdienst.

Van de Belastingdienst een ‘digital enterprise’ maken; dat is het doel van de directie informatievoorziening en databeheersing (IV&D). Daarmee staan we voor een grote uitdaging. Zo is continuïteit van onze bedrijfsprocessen cruciaal, terwijl er ook grote veranderingen en innovaties moeten worden doorgevoerd. Tegelijkertijd is de Belastingdienst onderdeel van de Rijksoverheid. Het is dus zaak dat de veranderingen ook aansluiten bij de ambities van het Rijk. Hier ligt voor jouw afdeling — de CIO-office — een belangrijke taak. De CIO-office verzorgt onder andere de afstemming met andere departementen. Daarnaast richten we ons op het beheersen van de informatievoorziening en data. Daarvoor ontwikkelen en onderhouden we stelsels, processen, kaders en dashboards. Die we vervolgens monitoren op de juiste toepassing.

Jij bent onderdeel van het team dat de directeur IV&D ondersteunt bij zijn rol als opdrachtgever voor het integrale verbeterprogramma IV. Een van de sporen binnen het integrale verbeterprogramma is de doorontwikkeling van het portfoliomanagement binnen de Belastingdienst. Denk hierbij aan prioriteringskaders, governance tussen de ketens, lijnorganisatie, beleidsdirecties en het kerndepartement, en ook de verdere ontwikkeling van administratie en tooling. Als coördinerend adviseur coördineer je het uitvoeren van de verbeterplannen in het portfolioproces van de Belastingdienst. Je helpt daarmee de integrale programmamanager en bent het aanspreekpunt voor de afdelingshoofden van IV&D, waardoor er een goede verbinding is tussen het programma en de directie. Tijdens de verbetermaatregelen overzie jij de voortgang én de risico’s, waar je natuurlijk tijdig op inspeelt.

Het leuke aan deze functie is dat je diverse belanghebbenden met elkaar verbindt, onder wie de portfoliomanagers van de uitvoerende directies van de Belastingdienst en de vertegenwoordigers van de stafdirecties die over de voortgang moeten rapporteren. Je schakelt dus continu tussen verschillende bestuurlijke en operationele niveaus. In verschillende werkgroepen en adviestrajecten neem jij als coördinator een voortrekkersrol, houd je de voortgang erin en fungeer je als stevige discussiepartner. Gaat het om realiseerbaarheid, inpasbaarheid en kosten, dan is het aan jou om de belangen van de Belastingdienst en de overheid af te wegen. Je stemt daarvoor af met collega’s binnen de Belastingdienst, bijvoorbeeld technisch architecten, collega’s van bedrijfsvoering en het management. Ook bewaak je de samenhang met andere dossiers. Kortom: een veelzijdige functie met veel verantwoordelijkheid.

Zullen we zakendoen en word jij onze nieuwe collega? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op!

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 13
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €4252 - €6374 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36