TU Delft

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Coördinator Werkplek Services

Universiteitsdienst - Directie ICT & FM

De directie ICT & Facility Managment stimuleert en faciliteert de TU Delft bij het realiseren van haar doelstellingen. Zij faciliteert en stimuleert zowel de ‘core business’ onderwijs en onderzoek, als de ondersteunende directies van de TU Delft. De directie ICT & FM is een betrouwbare en zichtbare partner die voor zijn medewerkers een stimulerende en motiverende omgeving biedt.

De directie ICT & FM bestaat uit vier hoofdafdelingen. University Services Support richt zich op de (niet per se ICT) dienstverlening voor de gehele TU Delft. Het Shared Service Center ICT richt zich op de dienstverlening rondom de continuïteit en optimalisatie van de bestaande informatievoorziening. R&D/Innovatie focust op de ontwikkeling van nieuwe technologieën ten behoeve van kansrijke hulpmiddelen voor onderwijs en onderzoek. De afdeling Facilitair Management levert facilitaire diensten aan alle gebruikers van de campus van de TU Delft.

WPS ondersteunt eindgebruikers bij het gebruik van hun computerwerkplek. Dit varieert van het bestellen van een nieuwe computer tot het instellen van een mobiele telefoon. De medewerkers van WPS hebben werkplekken bij de faculteiten en ondersteunen de gebruikers op afstand, op hun eigen werkplek of op de WPS locaties.

Functie omschrijving

Als coördinator WPS ben jij de coach van 3 a 4 WPS teams met in totaal zo'n 15 medewerkers. Je zorgt ervoor dat medewerkers hun werk goed kunnen doen door ze te ondersteunen met advies over zowel inhoud als aanpak van werkzaamheden.

Je hebt veel contact met gebruikers, afdelingen van de faculteiten en diensten, de informatie managers van de faculteiten en met het Service Punt en hun Coördinatoren (1e lijn) alwaar de incidenten/wijzigingsverzoeken geregistreerd worden. Bovendien ben je een partner in ICT projecten waar onze afdeling in participeert.

Je rapporteert aan de manager WPS en werkt nauw samen met de overige coördinatoren van de afdeling.

Taken WPS Coördinator:

- Operationeel

• Monitoren van de calls op aantal ingaand/uitgaand en doorlooptijd.

• Detecteren repeterende calls en eventueel escaleren.

• Sturen op standaardisatie in apparatuur als procedures.

• Sturen op servicegerichtheid bij de WPS-medewerkers.

• Centraal beleid communiceren naar WPS-medewerkers en zien toe op de uitvoering.

• Coachen van WPS-medewerkers.

• Maken call & CMDB-overzichten voor FIM.

• Inplannen korte termijn bemensing als mede de vakantie planningen

• Overleg voeren met klanten over uitzonderingen op standaarden of ICT-beleid.

• Regulier overleg SP-coördinator over call registratie en afhandeling.

• Regulier overleg met decentrale WPS-medewerkers.

• Beoordelen decentrale WPS-Medewerkers.

• Afhandelen klachten.

• Overleg met FMVG-medewerkers over dagelijkse operatie.

- Strategisch

• Regulier overleg FIM over de ontwikkeling binnen faculteit.

• Regulier overleg FMVG-coördinatoren over lopende en aankomende projecten met de bijbehorende planningen.

• Klantenrelaties opbouwen (o.a. TUD domeinen O&S en FMVG), beheersen, ondersteunen en van adequate informatie voorzien.

• Deelnemen aan facultaire projecten om daar het ICT-beleid te bewaken.

• Toekennen afwijkende priorisering van werkzaamheden.

• Ontwikkelen beleid, uniformiteit samen met Manager WPS

• Begrotingen en informatie daarvoor aanleveren aan Fim voor de faculteit

- Organisatorisch

• Afstemmen bemensing met andere coördinatoren.

• Overnemen werkzaamheden andere WPS-Coördinatoren.

• Communicatie regelen tussen WPS en de andere SSC-ICT afdelingen.

• Regulier overleg met project coördinator.

Functie eisen

• HBO werk en denkniveau.

• Ervaring met de operationele aansturing van teams.

• Stevige inhoudelijke kennis van werkplekondersteuning (meerjarige ervaring).

Arbeidsvoorwaarden

• Een salaris volgens de CAO van de Nederlandse Universiteiten, plus 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.

• Een uitstekende pensioenregeling via het ABP.

• De mogelijkheid om jaarlijks een individueel arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen.

• Korting bij zorgverzekeraars.

• Flexibele werkweek.

• Jaarlijks 232 verlofuren (bij 38 uur). Via het individueel keuzebudget kun je bovendien verlofuren verkopen of bijkopen.

• Volop mogelijkheden om opleidingen, trainingen en cursussen te volgen.

• Gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof.

• Aandacht voor gezond en energiek werken met het Health Coach Program.

Informeren en solliciteren

Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Steven Ulrich, Manager WPS, e-mail: s.ulrich@tudelft.nl, tel: 06-28390088.

Wil je solliciteren? Stuur jouw motivatiebrief en cv naar het secretariaat van de Universiteitsdienst, e-mail: po.ud@tudelft.nl, onder vermelding van vacaturenummer AT/UD/ICT-FM/2020-15.

Na sluiting van de reactietermijn wordt een eerste selectie gemaakt o.b.v. de motivatiebrieven en cv's. Daarna volgen ten minste 2 sollicitatiegesprekken en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Uren per week: 38.0 uur per week

Salaris: € 2.709,- tot € 4.274,- per maand