(Strategisch) Implementatiemanager

Solliciteer op de website van de werkgever

“Never a dull moment” op het persoonsgebonden budget (pgb)-dossier! Wil jij een bijdrage leveren aan een toekomstbestendig pgb? Vind je het leuk om bij een programma te werken, de verbinding te zoeken tussen verschillende beleidsdomeinen en heb je ook oog voor de wisselwerking tussen beleid en uitvoering? En wil je een rol spelen bij de verschillende parlementaire processen waar het Programma pgb mee te maken heeft? Houd je van een uitdaging in een dynamische omgeving? Kom dan het Programma pgb versterken!
Het instrument pgb staat volop in de maatschappelijke en politieke belangstelling. Enerzijds is het een solide instrument dat van grote waarde is voor veel mensen met een zorgvraag. Anderzijds liggen er forse en complexe veranderopgaven. Zo wordt er een nieuw ICT-systeem gebouwd (PGB2.0) en realiseert VWS samen met ketenpartners en belangenbehartigers acties uit de Agenda pgb.
Het programma PGB is direct onder de pSG opgehangen. Het team bestaat per 1 januari uit ongeveer 30 mensen en loopt tot eind 2021. Het programma PGB wordt aangestuurd door een programmadirecteur.
Een pgb is een budget (geldbedrag) dat cliënten kunnen aanvragen om zelf hulp, (thuis)zorg en begeleiding of voorzieningen in te kopen om zelfstandig te (blijven) wonen en leven. Daarbij kiest men zelf zorgverleners en begeleiders uit. Een pgb kan op basis van verschillende regelingen worden aangevraagd: op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Met ingang van 2015 is het zogenoemde trekkingsrecht ingevoerd voor pgb’s onder de Jeugdwet, de Wmo en de Wlz. Vanaf 1 januari 2015 krijgen cliënten met een pgb (budgethouders), dat door gemeenten en zorgkantoren wordt verstrekt, het budget niet meer op eigen rekening gestort. Betaling gaat via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zorgverleners worden in opdracht van de budgethouder door de SVB uitbetaald. Dit wordt ‘trekkingsrecht’ genoemd.
Het zorginstrument PGB staat volop in de maatschappelijke en politieke belangstelling. Het is enerzijds een solide instrument dat van grote waarde is voor veel mensen. Anderzijds liggen er forse en complexe veranderopgaven.
Het programma PGB kent drie clusters, stelselsturing, coördinatie en uitvoeringsbeleid en PGB2.0. De functie van (strategisch) implementatiemanager valt binnen het cluster PGB2.0 met aansturing door de programmamanager. Binnen het programma PGB wordt gewerkt vanuit een flexibele inzet. Dit betekent dat medewerkers binnen meerdere clusters actief (kunnen) zijn.

Gevraagde en veel voorkomende werkzaamheden zijn:* Het uitvoeren van de landelijke ketenbrede implementatie van het PGB2.0-systeem bij gemeenten en zorgkantoren en bijhorende ontwikkelingen, zoals het overhevelen van de zorgovereenkomsten van de SVB naar de verstrekkers en het ‘opschonen’ van oude zorgovereenkomsten;
* Organiseren en sturen van het conversieproces tijdens de landelijke implementatie;* Het sturen op relevante aspecten voor een zorgvuldige implementatie, zoals tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie en communicatie;* Het deelnemen aan en voorbereiden van het ketenbrede projectleidersoverleg en het opstellen van (bestuurlijke) notities;
* Het in kaart brengen en monitoren van afhankelijkheden bij ketenpartijen;* Gericht op de ondersteuning van de Programmamanager. Mocht dat nodig zijn, escaleert u tijdig. Daartoe stemt u af met de betrokken partijen en weet u op welke punten overeenstemming is en welke punten aandacht behoeven. Daarnaast stelt u rapportages en planningen op en bewaakt u de voortgang intern als extern;
* Meedenken over een goede aanpak, adviseren op de interne en externe processen en het signaleren verbeterkansen.

Vaardigheden

Het programma PGB zoekt een collega die goed kan meedraaien in een relatief klein team. Die van aanpakken houdt en flexibel is, die overzicht en inzicht meebrengt en die zelf ook goed kan schrijven. Je weet de juiste prioriteiten te stellen, ziet wat er nodig is en pakt dit zelfstandig op.
Wil je problematiek aanpakken dan moet je overleggen en samenwerken met verschillende partijen, met elk hun eigen rol en belangen. Inlevingsvermogen, contactvaardigheid, zelfverzekerdheid, onderhandelen en tact zijn belangrijke vereisten.

* Je hebt academisch werk- en denkniveau en een relevante afgeronde WO-opleiding;* Je beschikt over gedegen kennis en vaardigheden op het gebied van Programmamanagement- en Projectmanagement methodieken (MSP, PRINCE2);* Je hebt minimaal 2 jaar kennis en ervaring met de uitvoeringsprocessen van het trekkingsrecht (en aanpalende wet- en regelgeving zoals de Jeugdwet, Wmo, Wlz, Zvw) bij gemeenten en/of zorgkantoren en/of de Sociale Verzekeringsbank;
* Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met optimalisatie van werkprocessen en implementatievraagstukken;
* Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het uitvoeren van conversietrajecten en landelijke invoeringen;
* Je beschikt over gedegen kennis en vaardigheden op het gebied van ICT-verandervraagstukken;
* Je bent bereid verschillende klussen op te pakken binnen het Programma PGB en elkaar te helpen als dat nodig is;* Je legt snel verbanden tussen informatie. Een goede uitdrukkingsvaardigheid (mondeling en schriftelijk) is nodig om zaken helder te kunnen verwoorden en naar de praktijk te vertalen;
* Je bent gewend te werken in context met organisaties met verschillende oriëntaties en verantwoordelijkheden;
* Je bent beschikbaar voor 36 uur per week gedurende de gevraagde periode.

Competenties
* Politiek/bestuurlijk sensitief
* Contactvaardigheid
* Onderhandelen
* Accuraat
* Omgevingsbewustzijn
* Plannen en organiseren
* Samenwerken
* Zelfverzekerdheid
* Schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Scholing: WO

Over de werkgever

Voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag is JS Consultancy op zoek naar een (Strategisch) Implementatiemanager. Dit betreft een functie voor 36 uur per week, per 1 juli 2020 voor twee jaar.

Wat wij bieden

Dit betreft een tijdelijke functie, per 1 juli 2020 voor een periode van 2 jaar. De gewenste inzet is 36 uur per week. Wij kunnen je inzetten op basis van een ZZP-constructie (uurtarief in overleg), of op basis van detachering (in loondienst bij JS Consultancy, inschaling conform CAO opdrachtgever).
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Uren per week: 36

Contract: Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur zo snel mogelijk je cv op! Een korte en bondige motivatie volstaat.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Dominique Kaffa via dominiquekaffa@jsconsultancy.nl. Sollicitaties in Word-formaat versturen via onderstaande button.

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

JS Consultancy

JS Consultancy
JS Consultancy

Telefoon 0883302100 | E-mail info@jsconsultancy.nl