Projectleider Rijksportaal

Solliciteer op de website van de werkgever

Periode: 03-06-2020 t/m 31-12-2020

Uren per week: 36

Optie tot verlenging: ja

Solliciteren kan tot en met: 17 mei 2020

Axiflex zoekt voor het Kerndepartement van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministerie van Binnenlandse Zaken) een Projectleider Rijksportaal.

Opdrachtgever

De directie CIO Rijk bevordert de optimale vormgeving van de informatisering en ICT in het Rijk en zbo’s. De directie CIO Rijk heeft tot doel het bevorderen van de voortgang en kwaliteit van de digitalisering van individuele organisaties, het bevorderen van de interoperabiliteit tussen organisaties en consistentie richting doelgroepen, het verminderen van de risico’s bij digitalisering en het verlagen van de kosten (en beslag op andere resources) van digitalisering.
De directie CIO Rijk doet dit door te sturen op de I-middelen:
Centrale/gemeenschappelijke voorzieningen aanbieden (al dan niet verplichte deelname) Regels stellen en daarop toezien, individuele aanwijzingen geven (Her)structureren, herschikken organisatie-taken, -grenzen, -rapportagelijnen Adviseren, consensus creëren, sturen op gezag

Opdrachtomschrijving

De Projectleider geeft uitvoering aan het opstellen van nog ontbrekende projectplannen ten behoeve van de besluitvorming en aanbesteding aan de markt. Het vervolg van het project bestaat uit de realisatie en uitvoering geven aan de projectplannen in samenwerking met de opdrachtgever(s) en leverancier. De projectleider mag niet werkzaam mag zijn voor of namens een partij die gaat aanbesteden op het nieuwe Rijksportaal.
Kennis van ICT Projectmanagement is vereist. Daarnaast is kennis van de overheidsprocessen en aanbestedingen belangrijk. De Projectleider Rijksportaal krijgt als taak het afronden van de projectstukken die nodig zijn voor finale besluitvorming. Basis keuzescenario is al uitgewerkt maar er zijn aanvullingen in de stukken noodzakelijk. Een greep uit de werkzaamheden:

 • Afronding besluitvorming (indien nodig) over richting en financiering van het project;
 • Begeleiding van het aanbestedingsproces (inclusief beoordeling en gunning);
 • PL is verantwoordelijk voor het sturen en rapporteren op de voortgang van de realisatie van het nieuwe Rijksportaal (functionele en technische eisen, organisatorische consequenties onderhoud en beheer, uitfaseren van de oude voorziening);
 • Uitwerken plannen en uitfaseren oude portaal en;
 • migratiescenario’s en aansluiting partijen.

Doel uiteindelijk is:

een draaiend en ingericht Rijksportaal met voldoende functionaliteit waar Ministeries en ICT organisaties kunnen aansluiten. De Projectleider onderhoudt de contacten procesmatig en inhoudelijk met de dienstverlener(s) en marktpartijen. De Projectleider stuurt daarnaast ook op de voortgang.

Competenties:

 • Klantgericht
 • Omgevingsbewust
 • Aan kunnen sturen medewerkers
 • Plannen en organiseren
 • Ontwikkelen van medewerkers
 • Kunnen netwerken
 • Zelfontwikkeling

Vaardigheden

Eisen:

 • Het CV is conform AVG-richtlijnen opgesteld (Dit houd in: Geen foto. Geen persoonsgegevens zoals (mail)adres, telefoonnummer, geboortedatum, nationaliteit of LinkedIn.
 • Het CV moet volledig in het Nederlands zijn en maximaal 6 pagina's.
 • Kandidaat beschikt over minimaal WO werk- en denkniveau
 • Relevante ervaring bij ICT Projectmanagement en Aanbesteding

Wensen:

 • De mate waarin de kandidaat ervaring heeft in een complexe en politiek gevoelige werkomgeving
 • Mate waarin de kandidaat ervaring heeft in een soortgelijke functie en project
 • Mate waarin de kandidaat over de benoemde vaardigheden en competenties beschikt

Scholing:

Kandidaat beschikt over minimaal WO werk- en denkniveau

Uren per week: 36

Salaris: € 0,10 per maand

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

Axiflex BV

Sinds 2008 identificeert en selecteert Axiflex de best gekwalificeerde kandidaten die beschikbaar zijn voor tijdelijke of vaste vacatures.

Axiflex is jouw duurzame partner in het opleiden, werven en detacheren van specialisten in de sectoren Legal, IT, Zorg & Welzijn en Finance.

De toegewijde en kundige recruiters van Axiflex maken graag kennis met jou als kandidaat of opdrachtgever om tot de juiste match te komen. Je bent altijd welkom voor een kennismakingsgesprek.

Onze missie is de juiste match te maken en zo te komen tot werkbare solutions. Deze match maken we tussen cursisten en opleidingen, opdrachtgevers en gedetacheerden. Via onze IT Solutions leveren we maat

Maarten Kasanmoerawi
Axiflex BV

Telefoon 0634556146 | E-mail m.kasanmoerawi@axiflex.nl