Adviseur parkeren (20 uur)

Solliciteer op de website van de werkgever

U bent een ervaren adviseur op gebied van parkeren die op ondersteunende en faciliterende wijze de leverancier voorziet van kennis voor het tot stand brengen van het nieuwe parkeervergunningensysteem.

Wie?
Onze opdrachtgever, een gemeente in Noord-Holland, is op zoek naar een projectadviseur die opereert op het snijvlak van de bedrijfsdoelen, processen van de lijnorganisatie en de ICT. Als projectadviseur ondersteunt u de IV-projectleider Straatparkeren binnen een intern projectteam met vertegenwoordigers vanuit Parkeren, Dienstverlening en IV. Het projectteam werkt aan een in augustus 2016 gestart project. In 2018 is er een nieuwe onderaannemer gestart met de ontwikkeling van een nieuw systeem dat zich in het eerste deel van de pilotfase bevindt.

Het cluster Parkeren heeft de operationele taken met betrekking tot de parkeervergunningen in 2016 uit handen gegeven aan leverancier Egis Parking Systems (EPS), dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de operatie alsmede voor de vervanging van het huidige verouderde vergunningensysteem E-permixx. De vervanging wordt projectmatig aangepakt. EPS is hierbij eindverantwoordelijk voor het project en levert een projectleider die het nieuwe systeem oplevert. U levert als projectadviseur dus geen resultaat in de vorm van een systeem maar u faciliteert en ondersteunt de leverancier om het doel te bereiken: de implementatie van een nieuw parkeervergunningensysteem. Hiervoor is het van belang dat u kennis heeft van ICT-oplossingen.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U brengt uw kennis over het domein Parkeren over in het project.
 • U adviseert de projectleider over de producten en functionaliteiten.
 • U adviseert de bestuursadviseur Parkeren in beantwoording van moties over SSP en EVS en ter attentie van de inhoud van beslissingen en overwegingen.
 • U adviseert de Ketenpartners over de parkeervergunningverlening, de handhaving en de ondersteunde partners.
 • U acteert als business analist voor de benodigde functionaliteit.
 • U zorgt dat de verouderde processen en productinrichtingen niet klakkeloos worden overgenomen maar dat deze opnieuw worden vormgegeven op basis van de achterliggende kernvraag.
 • U bespreekt de testaanpak met de overall projectleider en bewaakt de geldende kaders.
 • U organiseert (mede) verschillende workshops.
 • U bewaakt de projectdocumentatie, de bewaking van het budget, de risico’s, de kwaliteit en de planning en rapporteert hierover aan de projectleider.
 • U bewaakt in de projectdocumentatie de standaarden van de gemeenten zodat het project in elke fase overdraagbaar is aan een vervanger.
 • U bereidt de projectgroep en de stuurgroep voor en vervangt, indien nodig, de IV projectleider Straatparkeren.

Eisen

 • U beschikt minimaal over een hbo+ werk- en denkniveau.
 • U hebt minimaal 5 jaar ervaring als projectadviseur van projecten met een soortgelijke complexiteit.
 • U hebt diepgaande kennis van vergunningverleningen, parkeerproducten en parkeerprocessen in het parkeerdomein.
 • U hebt ervaring met adviesvaardigheden op het terrein van informatievoorziening.
 • U hebt een hoge mate van organisatiesensitiviteit en kan goed de belangen en posities in een politieke omgeving in kaart brengen.

Wensen

 • U hebt kennis van verandertrajecten in de informatievoorziening van Amsterdam.
 • U hebt kennis van de Amsterdamse parkeerverordening en het parkeerbeleid.
 • U hebt ervaring met het van buiten naar binnen kijken en het kritisch kijken naar producten en voorbrengingsprocessen in relatie tot al dan niet geautomatiseerde functionaliteiten.
 • U hebt een bedrijfskundig inzicht en ervaring met business analyse.

Waar?
Regio Amsterdam

Wanneer?
De functie is per direct beschikbaar voor 20 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind mei 2021, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Contract:

Hoe?
Reageer vóór woensdag 20 mei 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Kayleigh van Noordennen, 078-6549060. Referentienummer 200283.

Van Dijk Employment Services?
Van Dijk Employment Services is al decennia lang de partner voor onafhankelijke advisering en ondersteuning van (project)organisaties bij uiteenlopende kennis- en capaciteitsvraagstukken. Op projectbasis voeren wij opdrachten uit op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, bouw en vastgoed.

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

Van Dijk Employment Services

Wij zijn al decennia lang de partner voor onafhankelijke advisering en ondersteuning van (project)organisaties bij uiteenlopende kennis- en capaciteitsvraagstukken. Onze opdrachtgevers zijn onder andere gemeenten, waterschappen / hoogheemraadschappen, provincies, de Rijksoverheid en aan de overheid gelieerde organisaties. Op projectbasis voeren wij opdrachten uit op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, bouw en vastgoed.

Opdrachtgevers en medewerkers ervaren onze werkwijze als persoonlijk, transparant, betrouwbaar en professioneel: sterk op de inhoud, betrokken bij de mens.

Kayleigh van Noordennen
Van Dijk Employment Services

Telefoon 078-6549060 | E-mail info@vandijkwerkt.nl