Technisch medewerker Gebouwenbeheer

Solliciteer op de website van de werkgever

De technisch medewerker stelt in overleg met de senior medewerker een meerjarige onderhoudsplanning op en draagt zorg voor het beheer, actualisatie en uitvoering daarvan op grootschalige werken (kleine werken worden opgepakt door technisch medewerker kleine werken). De technisch medewerker werkt opdrachten/bestekken uit voor uit te besteden werken en levering van diensten en materialen op grootschalige werken en houdt op basis van zijn technische deskundigheid toezicht op kwalitatieve en tijdige uitvoering. Onderhoudt nauwe contacten met o.a. aannemers, installateurs, architecten, ontwerpers en leveranciers.
Verder beheert en sluit de technisch medewerker energiecontracten af en onderhoudt daarover contacten met nutsbedrijven. Onderzoekt op het gebied van duurzaamheid nieuwe energietrends en innovaties op installaties (zoals het gebruik van LED verlichting, zonnepanelen en warmtepompen). Daarnaast is de technisch medewerker belast met digitaal afstandsbeheer op installaties en monitort daarmee het functioneren van deze installaties en het energieverbruik. Draagt zorg voor het beheer en administratie in het gebouwenbeheersysteem. Verder is de technisch medewerker belast met de legionella preventie en het aanvragen van o.a. brandveiligheid-, bouw-, sloop- en gebruiksvergunningen.

Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden, aanbesteden en coördineren van grote werken rondom het beheer en onderhoud aan sporthallen, gemeentewerven en het gemeentehuis. Je werkomgeving wordt beïnvloed door technische innovaties, energiebesparende maatregelen en duurzaamheidsvraagstukken.

Dit zijn de taken
 • Voorbereiden en aanbesteden van ver- en nieuwbouw, renovaties en groot onderhoud op gemeentelijke accommodaties en toezicht houden op kwalitatieve en tijdige uitvoering;
 • onderzoeken en adviseren over nieuwe energietrends en innovaties op bouwkundige zaken en installaties;
 • beheren van contracten en onderhouden van contacten met aannemers en leveranciers;
 • beheren, actualiseren van de meerjarige onderhoudsplanning (MJOP);
 • beheren en actualiseren van het gebouwenbeheersysteem en energiecontracten;
 • monitoren van betrouwbare werking van klimaatsystemen in gemeentelijke accommodaties;
 • aanvragen van o.a. brandveiligheid-, bouw-, sloop- en gebruiksvergunningen;
 • periodiek voortgangsverslag aan senior medewerker gebouwenbeheer m.b.t. totale takenpakket;
 • ogen en oren voor tekortkomingen in en rondom gebouwen om klachten preventief voor te zijn.

Vaardigheden

Onze ideale kandidaat

 • Is bouwkundig of installatietechnisch op HBO niveau opgeleid (of doende dergelijke opleiding af te ronden);
 • beschikt over bouwkundige en installatietechnische kennis, kunde en ervaring;
 • goede projectmanager bij voorkeur uit bouwkundig en/of installatietechnisch werkveld;
 • kundig in het inkopen/aanbesteden van werken, leveringen en diensten;
 • kundig in gebruik van kantoorautomatisering, afstands- en gebouwenbeheersystemen;
 • beschikt over goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden;
 • representatief, doortastend en professioneel in het onderhouden van contacten (zowel in- als extern);
 • kan uitstekend planmatig en gestructureerd werken, hoofd- van bijzaken scheiden en prioriteiten stellen;
 • bij voorkeur bekend met bestuurlijke besluitvorming bij de gemeentelijke overheid;
 • goed administratief en financieel onderlegd i.h.k.v. budgetbeheer;
 • lerend vermogen om ontwikkelingen o.g.v. gebouwenbeheer snel eigen te maken en toe te passen;
 • de kandidaat is beschikbaar vanaf 15 april 2020;
 • de kandidaat beschikt over een geldig rijbewijs om gemeentelijke accommodaties te kunnen bezoeken (met dienstvoertuig of eigen auto tegen kilometervergoeding);
 • Kandidaat is bereid om bij uiterste noodzaak (en in overleg) buiten werktijd zijn werkzaamheden
  uit te voeren.
Speciale eisen
 • Gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met gegevens over het werk en betrokkenen (zoals aannemers, installateurs, leveranciers, architecten, ontwerpers, nutsbedrijven en systeemleveranciers);
 • op grond van de Arbowet stuurt en controleert de medewerker op veiligheid tijdens het onderhoud. Dit geldt met name op het gebied van:
 • juist gebruik van machines, gereedschappen, hulpmiddelen en gevaarlijke stoffen;
 • juist gebruik en beheren van persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • niet veranderen of weghalen van beveiligingen;
 • melden van gevaren aan leidinggevende en zo nodig staken van gevaarlijke situaties;
 • volgt instructies op en neemt deel aan overleg, die het functioneren kunnen verbeteren;
 • bekleedt zonder schriftelijke toestemming geen nevenfuncties die de functie of de werkzaamheden kunnen belemmeren;
 • zal gedurende en na afloop van het dienstverband alle informatie die hij/zij in het kader van zijn/haar functie verkrijgt als strikt vertrouwelijk behandelen en niet openbaar maken.

Scholing: HBO

Over de werkgever

Neder-Betuwe is een gemeente met ruim 24.000 inwoners en gelegen in Rivierenland, de Fruit Delta van Nederland. Neder-Betuwe is een gemeente waar het goed wonen is en waar volop wordt gebouwd, waar veel bedrijvigheid heerst en een breed scala aan ondernemers in diverse branches werkt. Neder-Betuwe is het centrum van de laanboomsector in Europa, welke sector zorgt voor veel werkgelegenheid. Neder-Betuwe kent een rijk verenigingsleven, actieve kerkgemeenschappen en onderwijsinstellingen met zowel basis- als middelbare scholen en is een gemeente waarin de participatie samenleving steeds meer vorm krijgt en er zorg voor iedereen is.

Wat wij bieden

Deze rol is in principe voor een detavaste kandidaat. Dit betekent dat de Gemeente Neder-Betuwe graag een kandidaat kiest die eerst een bepaalde periode gedetacheerd wil worden, vooraleer bij de gemeente vast in dienst te treden. Ben je ZZP'er? Neem dan ook zeker contact op, zodat we kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn.

De Gemeente Neder-Betuwe heeft daarnaast ook aangegeven dat kandidaten met misschien nog niet de juiste ervaring, maar die wel het potentieel tonen om in deze rol te kunnen groeien, ook zeker welkom zijn. Schroom daarom dus niet om jezelf bij me te melden. Heb je verdere vragen over deze vacature of over Yacht in het algemeen? Neem dan contact op met Jordi Mulders via 06-46365947 of jordi.mulders@yacht.nl

Uren per week: 36

Contract: Voor meer informatie neem je contact op met Jordi Mulders via telefoonnummer 06-82071086

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.tijdelijk

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

Yacht

Jordi Mulders
Yacht

Telefoon 06-46365947 | E-mail jordi.mulders@yacht.nl