Kamphorst Flex B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectleider Aanpak jongeren met schulden (WO/16 uur)

De trajectbegeleider is verantwoordelijk voor het succesvol aangaan en afronden van afspraken met de jongere via een overeenkomst over zijn/haar ontwikkeling en verplichtingen gedurende het traject. De schuldhulpverlener richt zich op de financiële problemen en het financieel gezond maken van de jongere. Beide medewerkers moeten nauw samenwerken. Het is de bedoeling in 2020-2022 voldoende ervaring met een nieuwe werkwijze voor jongeren op te doen om te kunnen beslissen of we deze vorm van dienstverlening structureel gaan hanteren. Resultaten van het project die eind 2021 zijn behaald:

 • Deze aanpak in de gemeente Oss wordt toegepast voor jongeren waarvoor dat nodig is;
 • De organisatie voor deze aanpak is neergezet (inclusief bemensing met de benodigde deskundigheden en IT);
 • De werkprocessen/procedures en werkverdeling met werkinstructies zijn neergezet;
 • De instrumenten die nodig zijn om de aanpak te kunnen uitvoeren (b.v. saneringskrediet met bijbehorende -standaard- tekst voor een overeenkomst) zijn beschikbaar;
 • De medewerkers zijn vaardig om voor hun deel in het traject het gesprek met jongeren op de juiste en motiverende wijze te kunnen voeren of de overeenkomst te kunnen sluiten. We weten welke vaardigheden en deskundigheden bij diverse medewerkers nodig zijn en hebben deze ontwikkeld;
 • Binnen de twee meest betrokken teams is een keuze gemaakt om de trajectaanpak voor jongeren te laten uitvoeren door specialisten binnen het team, of dat elke consulent binnen het team deze trajecten moeten kunnen uitvoeren;
 • De rol van externe partners in dit soort trajecten is duidelijk;
 • De nodige PR-activiteiten zijn met de nodige middelen gerealiseerd.

De taken van de projectleider zijn:

 • Start van het project en uiteindelijk het bereiken van de beoogde projectresultaten;
 • Voorzitten van het projectteam, periodiek overleg om het project verder te ontwikkelen en eventueel bijstellen;
 • Coördinatie van de inhoudelijke werkzaamheden;
 • Bewaken van de planning en van de te behalen resultaten van het project;
 • Ondersteuning van de uitvoerders in het project;
 • Draagvlak voor het project in het projectteam, in de organisatie, en deelname aan de stuurgroep;
 • Tussenrapportage voorjaar 2021;
 • Waar nodig inschakelen aanvullende deskundigheid op financieel-, administratief-, of juridisch vlak;
 • Communicatie over het project met schuldeisers, gemeentelijke organisatie, bestuur en Raad, externe partners en inwoners;
 • Goede overdracht aan de interne projectleider die in 2022 het project gaat afronden.
Uren:
16 - 24

Over de werkgever

Oss is een moderne gemeente met een modern bestuur. Dat is terug te vinden in de manier waarop de gemeentelijke organisatie in elkaar zit en in de wijze waarop gemeentelijk beleid tot stand komt. Neem voor meer informatie contact op met één van onze adviseurs.

Bekijk de vacature [functie_o]

Voor de Gemeente Oss zoeken wij een Projectleider Aanpak Jongeren met Schulden. De opdracht is per juni t/m eind van dit jaar (mogelijkheid op verlenging) en in te vullen voor 16 uur per week. Heb jij ervaring in dit vakgebied en ben jij beschikbaar voor een nieuwe opdracht? Laten we dan in contact komen met elkaar!

Wat wij bieden

 • Tijdelijke detacheringsovereenkomst via Kamphorst met de mogelijkheid tot verlengen (ZZP bespreekbaar);
 • Salaris volgens cao van gemeente. Uurtarief in onderling overleg te bepalen.

Vaardigheden

Om in aanmerking te komen voor deze opdracht voldoe je aan onderstaand profiel:

 • Je hebt een WO-diploma;
 • Recente werkervaring op het gebied van schuldhulpverlening (doelgroep jongeren) binnen een publiekrechtelijke organisatie;
 • Recente werkervaring als projectleider binnen het sociaal domein;
 • Per 1 juni beschikbaar voor de gestelde periode en uren.
 • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

WO

Wat wij bieden

tijdelijk