Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Coördinerend adviseur datamanagement

Functieomschrijving

“Ik vind het leuk om eraan te kunnen bijdragen dat de vele gegevens waarover de Belastingdienst beschikt efficiënt en verantwoord worden verwerkt in de uiteenlopende processen binnen de organisatie.” Robert Baris, coördinerend adviseur databeheersing bij de Belastingdienst, plaatsvervangend chief data officer.

Voor het heffen, innen en uitkeren van belastinggeld, het opsporen van belastingfraude en het houden van grenstoezicht verwerkt de Belastingdienst gegevens van miljoenen Nederlanders. Hoe zorgen we ervoor dat we juist omgaan met deze gegevens? Door beleid te ontwikkelen én toe te passen. Daar richt de afdeling databeheersing en security binnen de concerndirectie IV en databeheersing zich op. Dit doen we op strategisch niveau en vanuit het perspectief van de privacy officer, chief data officer, chief information security officer en chief security officer. Hierbij zetten we in op integraal datamanagement. Samen met je collega’s van databeheersing en security zorg je dat de Belastingdienst werkt volgens een goede governance, waarin een betrouwbare en veilige omgang met gegevens is geborgd. De basis? Nationale en EU-wetgeving en rijksbeleid op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, informatiebeveiliging en (fysieke en logische) toegangsbeveiliging .

In jouw rol als coördinerend adviseur datamanagement ondersteun en adviseer jij de chief data officer. Je ontwikkelt en updatet de visie, strategie en kaders voor datamanagement en datagovernance, en werkt daarbij samen met collega’s die verantwoordelijk zijn voor gegevensbescherming, informatiebeveiliging en de data-architectuur. Dankzij jou liggen er heldere kaders, in lijn met de visie en strategie én wet- en regelgeving, op basis waarvan de directies het gegevensgebruik kunnen besturen. Deze kaders gaan bijvoorbeeld over datakwaliteit en datagebruik..

Spelen er bij de ambtelijke en politieke leiding vraagstukken op het gebied van datamanagement en verwerking van gegevens? Ook dan kom jij in beeld en voorzie je top van de Belastingdienst van adequate adviezen. Natuurlijk werk je hierbij niet alleen. Je zoekt voortdurend afstemming met andere organisatieonderdelen of overheidsbreed.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Robert? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op!

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 14
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €4797 - €7046 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36