Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Fiscaal specialist invordering

Functieomschrijving

"Boeiend om vanuit de actuele hedendaagse hectiek te werken in het spanningsveld tussen juridische kaders en het leveren van maatwerk. Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken, moet ik op de hoogte zijn van wet- en regelgeving en de actuele ontwikkelingen. Oplossingsgericht werken is nodig om de belasting zo efficiënt mogelijk te kunnen innen en indien nodig maatwerk te kunnen leveren voor de burger" Willemien Gerrits - medewerker vaktechniek Belastingdienst

Cluster inning, onderdeel van de directie Centrale administratieve processen (CAP), zorgt dat belastinggelden en -schulden worden geïnd en dat toeslagen worden uitbetaald. Afdeling regie en kwaliteit zorgt dat deze innings- en betalingsverkeerprocessen mensgericht en zo efficiënt en foutloos mogelijk verlopen.

Als fiscaal-technisch specialist ben je de spil tussen de inningsprocessen en de wet- en regelgeving. Dankzij jou is de eenheid van beleid en uitvoering gewaarborgd. Je denkt proactief mee over operationele en tactische vraagstukken en vertaalt deze naar concrete verander- en verbetervoorstellen. Ook zorg je dat de managementleden goed op de hoogte zijn; je geeft hen gevraagd en ongevraagd advies en informeert hen vakinhoudelijk en procesmatig. Daarnaast behandel je civiele procedures, schrijf je verweerschriften en treed je daarmee op als vertegenwoordiger van de Belastingdienst. Ook in de meer complexe zaken kunnen we op jouw expertise rekenen. Denk aan ingewikkelde invorderings- of fraudeposten van particulieren en ondernemers, posten met internationale invordering of bezwaar- en beroepsschriften tegen inningsbesluiten.

Binnen het cluster inning speel jij als krachtige professional een essentiële rol in de ontwikkeling en de implementatie van beleid. Komende jaren worden er door onze ICT-organisatie verschillende producten en diensten ontwikkeld en in beheer genomen die hieraan bijdragen. Als fiscaal-technisch specialist lever jij hier een belangrijke bijdrage aan door de ontwikkelde diensten te toetsen aan beleid en regelgeving. Op basis van jouw kennis van de Invorderingswet, de Leidraad Invordering, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering adviseer je inhoudelijk over juridische en invorderingszaken die spelen binnen het cluster. Het spreekt voor zich dat je op de hoogte blijft en aansluit bij overleggen op je vakgebied, zodat je nu en in de toekomst een partner in business bent voor je collega’s, management en externe partijen. Zo draag jij bij aan een correcte inning van belastinggelden en dus aan een gezonde bv Nederland!

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Willemien? Of wil je eerst praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 11
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €3256 - €5003 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36