HintTech B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

B4641: scrummaster

Het bestaande model/instrument/product SAMM 1.0 is toe aan een doorontwikkeling naar een 2.0 versie met nieuwe gezichtspunten vanuit de business.Een kleine werkgroep is van start gegaan om aan de doorontwikkeling naar SAMM 2.0. te werken.Wij zijn op zeer korte termijn op zoek naar een teammember / scrummaster die de volgende werkzaamheden verricht en bekend is met het SAMM 1.0 model en haar werking.De werkzaamheden zijn het faciliteren van de werkgroep. Ophalen van business gezichtpunten en deze vertalen/operationaliseren naar SAMM 2.0 versie. Houden van DEMOs naar stakholders,toewerken naar een MVP en experimenten begeleiden binnen een drietal ketens. Verbeterpunten ophalen,vertalen en toevoegen aan het verbeterde model SAMM 2.0. De opdrachtgever is pas tevreden bij een werkend SAMM 2.0 waarin voldoende gezichtpunten zijn toegevoegd en na toepassing voldoende verbeterpunten oplevert voor de keten. SAMM 2.0 implementeren bij de Agile Coaches om toe te passen en relevante stakeholders mee nemen in de meerwaarde van dit product. Op basis van deze verbeterpunten wordt door de keten geprioriteerd en verbeteringen geimplenteerd. Aan de projectmanager in de rol van srcummaster stellen wij eisen;kennis van het (keten)voorbrengingsproces. Bekend met de Agile/Safe werkwijze. Veel ervaring in het begeleiden van werkgroepen die werken aan een stuk productontwikkeling rond (Agile)volwassenheid in de ketens. Bekend zijn en ervaring hebben in de toepassing van SAMM 1.0.Ervaring hebben in het succesvol organiseren.implenteren en borgen van experimenten. De opbrengsten van opgedane resultaten en ervaringen vertalen in de aanscherping van de gezichtpunten naar een SAMM 2.0. Model 2.0 geschikt maken op basis van lessons learn voor volgende assesments van/naar betreffende ketens.Dit project duurt niet langer dan 13 weken. Start 1 mei as en eindigt op 1 september 2020.

Uren:
28
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

SAMM 1.0 is een product dat in 2015 is ontwikkeld door Inspearit BV in opdracht van de Belastingdienst. SAMM staat voor Scaled Agile Maturity Model. Dit model heeft tot doel om de Agile volwassenheid binnen organisaties die Agile en Scaled Agile werken te meten aan de hand van een aantal vooraf gedefinieerde parameters. Op basis van deze parameters zal SAMM een score met bijbehorende aandachtsgebieden genereren op basis waarvan een team, organisatie of keten verbeteracties kan identificeren en uitvoeren. Als gevolg van implentatie topstructuur zijn veel verantwoordelijkheden verschoven naar de businesspartners. Ketens zijn ingericht waar business partners en IV experts afspraken maken over de voortbrenging van nieuwe en verbeterde producten. Mede als gevolg hiervan is SAMM 1.0 toe aan een doorontwikkeling naar een 2.0 versie met nieuwe gezichtspunten vanuit de business.

De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.

Vaardigheden

Eisen:
• PSM 2
• Prince 2
• SPC
• DevOps
• 5.1.1 Projectleiderschap I(V)
• Kennis en ervaring in de toepassing van SAMM 1.0 (3 jaar ervaring)
• Werkervaring binnen een IT omgeving in diverse rollen (10 jaar ervaring)
• Ervaring in procesontwikkeling en implementatie van nieuwe producten en begeleiding van experimenten.
• Bekend met de Belastingdienst/IV

Wensen:
Generieke agile competenties
Aansturen groep (agile proces)
Motiveren
Contactgerichtheid
Flexibiliteit
Inlevingsvermogen
Organisatiesensitiviteit
Omgaan met tegengestelde belangen
Kennis van het voortbrengingsproces van ketens;Agile mindset
Ervaring om met Agile Coaches en business partners te werken binnen de werkgroep.Gesprekken kunnen voeren met
stakeholders.Gezichtspunten kunnen operationaliseren en vertalen in het SAMM model.

  • Er is geen minimale opleiding vereist
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Wat wij bieden

Deborah Sanders