Communicatieadviseur bodemsanering (8 uur)

Solliciteer op de website van de werkgever

U bent een resultaatgerichte en organisatorisch vaardige communicatieadviseur bodemsanering die ervaring heeft met het opstellen van een communicatieplan en het uitvoeren van diverse communicatieactiviteiten.

Wie?
Onze opdrachtgever, een gemeente in Zuid-Holland, is op zoek naar een communicatieadviseur bodemsanering. De gemeente is in 2017 begonnen met de eerste deelsanering. Op deze locatie is een grond- en grondwaterverontreiniging geconstateerd. De gemeente en het bedrijf willen het gebied de komende jaren herontwikkelen tot een proeftuin en een etalage van de nieuwe economie. Het doel is om een gemeenschap van succesvolle en innovatieve ondernemers te creëren, geïntegreerd in het bredere regionale innovatie-ecosysteem van bedrijven, kennisinstellingen en financieringsbronnen. Het district ontwikkelt zich steeds meer tot een levendig gebied met woningen, een breed scala aan voorzieningen, cultuur en evenementen. Daarom moeten de gronden nu eerst worden gesaneerd. De verwachting is dat er 200.000 m3 grond – bijna 2,5 miljoen kruiwagens - verzet zal worden. De werkzaamheden zullen in totaal zo’n 8 jaar in beslag nemen. Een bodemsanering van deze omvang wordt stapsgewijs aangepakt, kavel voor kavel. Cruciaal bij deze sanering is de nauwe afstemming met de omliggende bedrijven die direct hinder zullen ondervinden van de werkzaamheden.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent verantwoordelijk voor het opstellen van een gedragen communicatieplan.
 • U bent verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen van een communicatiestrategie, de communicatiemix en de communicatieactiviteiten voor de interne en de externe stakeholders.
 • U geeft gevraagd en ongevraagd communicatieadvies aan de projectleiding en het kernteam.
 • U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de communicatiedoelstelling.
 • U informeert tijdig betrokken partijen en partijen waarmee afspraken gemaakt moeten worden.
 • U verkent de versterking van de relatie duurzaamheidsopgave versus de educatie grondsanering.
 • U beantwoordt persvragen.
 • U informeert communicatieprofessionals van stakeholders.
 • U stelt de periodieke nieuwsbrieven op.
 • U werkt de website bij en u verspreidt informatie via de sociale media kanalen.
 • U ontvangt de delegaties.
 • U organiseert de startbijeenkomsten, opleveringen en dergelijke.

Eisen

 • U beschikt over een afgeronde wo-opleiding.
 • U beschikt over een uitstekende Engelse taalvaardigheid.
 • U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar relevante werkervaring opgedaan.
 • U bent in week 20 beschikbaar voor een kennismakingsgesprek met de opdrachtgever. 

Wensen

 • U hebt affiniteit met gebiedsontwikkeling en in het bijzonder met het Rotterdam Makers District.
 • U hebt ervaring met het werken in een complexe stedelijke omgeving.
 • U hebt werkervaring bij een gemeente met meer dan 175.000 inwoners.

Waar?
Regio Rotterdam

Wanneer?
De functie is per begin juli beschikbaar voor 8 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2020, met een optie tot verlenging (2 x 6 maanden). U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Contract:

Hoe?
Reageer vóór dinsdag 12 mei 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Kayleigh van Noordennen, 078-6549060. Referentienummer 200240.

Van Dijk Employment Services?
Van Dijk Employment Services is al decennia lang de partner voor onafhankelijke advisering en ondersteuning van (project)organisaties bij uiteenlopende kennis- en capaciteitsvraagstukken. Op projectbasis voeren wij opdrachten uit op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, bouw en vastgoed.

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

Van Dijk Employment Services

Wij zijn al decennia lang de partner voor onafhankelijke advisering en ondersteuning van (project)organisaties bij uiteenlopende kennis- en capaciteitsvraagstukken. Onze opdrachtgevers zijn onder andere gemeenten, waterschappen / hoogheemraadschappen, provincies, de Rijksoverheid en aan de overheid gelieerde organisaties. Op projectbasis voeren wij opdrachten uit op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, bouw en vastgoed.

Opdrachtgevers en medewerkers ervaren onze werkwijze als persoonlijk, transparant, betrouwbaar en professioneel: sterk op de inhoud, betrokken bij de mens.

Kayleigh van Noordennen
Van Dijk Employment Services

Telefoon 078-6549060 | E-mail info@vandijkwerkt.nl