Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Coördinerend juridisch adviseur gegevensbescherming

Functieomschrijving

“Privacy is een grondrecht. Binnen de Belastingdienst bespreek ik samen met collega’s hoe de processen georganiseerd moeten worden om de privacy van belastingplichtigen, toeslaggerechtigden én medewerkers te beschermen. Die afwisseling in legio interessante onderwerpen maakt het werk leuk.” privacy officer bij de Belastingdienst.

Voor het heffen, innen en uitkeren van belastinggeld, het opsporen van belastingfraude en het houden van grenstoezicht verwerkt de Belastingdienst gegevens van miljoenen Nederlanders. Hoe zorgen we ervoor dat we juist omgaan met deze gegevens? Door beleid te ontwikkelen én toe te passen. Daar richt de afdeling databeheersing en security binnen de concerndirectie IV en databeheersing zich op. Dit doen we op strategisch niveau en vanuit het perspectief van de privacy officer, chief data officer, chief information security officer (CISO) en chief security officer. Hierbij zetten we in op integraal datamanagement. Samen met je collega’s van databeheersing en security zorg je dat de Belastingdienst werkt volgens een goede governance, waarin een betrouwbare en veilige omgang met gegevens is geborgd. De basis? Nationale en EU-wetgeving en rijksbeleid op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, informatiebeveiliging en (fysieke en logische) toegangsbeveiliging .

Elk onderdeel van de Belastingdienst heeft een eigen datacoördinator. Als coördinerend juridisch adviseur gegevensbescherming organiseer je samen met hen de samenwerking op het gebied van gegevensbescherming tussen alle onderdelen van de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitstoetsing van gegevensbescherming en het aanspreekpunt voor de gehele Belastingdienst op het gebied van verantwoord gebruik van gegevens en privacy. In jouw rol geef je advies aan collega’s en directeuren over (voorgenomen) gegevensgebruik en of een gegevensverwerking getoetst moet worden met behulp van een gegevensbeschermingseffect beoordeling Ook ben je verantwoordelijk voor de kwaliteitstoetsing van het verwerkingenregister en privacyverklaring van de Belastingdienst. En je adviseert het management op het gebied van gegevensverwerkingen in relatie tot privacywetgeving en formeel recht.

Samen met de afdelingen van IV en databeheersing zorg je voor privacybewustwording en kennisverspreiding binnen de organisatie. Zo vergroot je de bewustwording op het gebied van privacywetgeving en verantwoord gebruik van gegevens bij medewerkers. Ook zorg je voor de verspreiding en vergroting van de kennis van datakwaliteit en datagebruik. Hierbij onderhoud je via je netwerk van datacoördinatoren de contacten met andere adviseurs gegevensbescherming. Je ondersteunt de CISO bij beveiligingsincidenten en eventueel word je erbij betrokken als de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek doet bij de Belastingdienst. Als je kansen ziet voor de Belastingdienst om de privacy in de organisatie te vergroten, dan benut je die in samenwerking met je collega’s van IV en databescherming.

Zullen we zakendoen en word jij onze nieuwe collega ? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op!

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 13
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €4252 - €6374 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36