Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Privacy Officer

Functieomschrijving

Het vertrouwen van de burgers en bedrijven bij de Belastingdienst staat voor mij centraal. Door te zorgen voor verantwoord gebruik van gegevens binnen MKB, bescherm ik hun privacybelangen.” Siebren Biesma strategisch adviseur directie MKB van de Belastingdienst.

De Belastingdienst bezit ontzettend veel gegevens. En daar kunnen we veel mee. Maar wat precies? En wat mogen we ermee doen? Als grote gegevensverwerkende organisatie verzamelen we op grote schaal gegevens van buiten en binnen de organisatie om te gebruiken voor een betere dienstverlening, slimmer toezicht en efficiëntere bedrijfsvoering. Deze informatievergaring en -verstrekking bieden kansen en vragen tegelijkertijd om grote zorgvuldigheid. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) formaliseert deze zorgvuldigheid. Kwaliteit en privacy zijn in het belang van burgers, bedrijven én van de Belastingdienst.

In jouw rol van privacy officer binnen de directie MKB ondersteun en adviseer je het management en collega’s bij het toetsen van gegevensgebruik en het bewaren, archiveren en vernietigen van gegevens. Dat doe je op basis van belastingdienstbreed beleid. Je maakt deel uit van het team integrale beveiliging binnen de afdeling bedrijfsvoering van de directie MKB. Jouw team wordt momenteel ingericht en zal uit ongeveer zeven medewerkers bestaan. Het team wordt functioneel aangestuurd door de business security officer.

Als privacy officer zorg je voor kennisverspreiding en vergroot je de awareness op het gebied van privacywetgeving en het verantwoord gebruik van gegevens. Je onderkent risico’s en adviseert gevraagd en ongevraagd over beheersingsmaatregelen. Ook voer je beoordelingen uit op (voorgenomen) gegevensgebruik met behulp van ondersteunende middelen die binnen de Belastingdienst zijn ontwikkeld. Je kunt hierbij gebruik maken van experts op het gebied van privacywetgeving. Daarnaast heb je een coördinerende en monitorende rol ten aanzien van privacy-assessments en ben je het eerste aanspreekpunt voor datalekken. Voor medewerkers ben je de vraagbaak op het gebied van privacywetgeving. Waar nodig bied je ondersteuning aan de product-owners bij wijzigende (IV-)processen en gevolgen voor de verwerkingen en uitvoerende processen. Je voert interne onderzoeken uit en bent aanspreekpunt bij externe onderzoeken. Daarnaast neem je namens MKB deel aan het Belastingdienstbrede overleg van privacycoördinatoren.

Zullen we zakendoen en word jij onze nieuwe collega? Of wil je eerst meer weten over het werk van privacy officer? Neem dan contact met ons op.

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 11
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €3256 - €5003 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36